• 22 maja 2024 10:24

I LUBELSKI FESTIWAL TAŃCA „TANECZNE PASJE SENIORÓW”

lis 22, 2018

Taniec jest bez wątpienia jedną z najlepszych formą aktywności fizycznej dla Seniorów. Wyzwala drzemiącą energię i radość życia. Regeneruje siły witalne. Przedłuża młodość i uwrażliwia na piękno. Pozwala zachować kondycję psychofizyczną. A ponadto ma siłę łączenia ludzi we wspólnotę. Siłę integracji, co dla Seniorów jest szczególnie istotne.

 

 

Z myślą o nich Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „SEMPER IN ALTUM” stworzyło projekt „Taneczna Pasja Seniorów” realizowany od marca 2018 pod patronatem Głosu Seniora, dzięki wsparciu Miasta Lublin. Autorką projektu jest Pani Danuta Mazurek-prezes Stowarzyszenia a zarazem liderka Grupy Tanecznej „Flow”./zdjęcie nr 1/  Główna idea Projektu to popularyzacja tańca wśród Seniorów. Umożliwienie chętnym rozwijanie umiejętności tanecznych oraz stwarzanie przestrzeni,  w których mogliby się spotykać, dzielić wspólną pasją i wymieniać doświadczeniami. Do Projektu przystąpiła G.T.”Flow” oraz powołany w jego ramach nowy senioralny zespół taneczny „Altum”./zdjęcie nr 2,3/

Zwieńczeniem wszelkich działań w ramach projektu stał się I LUBELSKI FESTIWAL TAŃCA „Taneczne Pasje Seniorów”, który odbył się 15 listopada w auli Centrum Konferencyjnego Caritas Archidecezji Lubelskiej. Uczestniczyło w nim 7 zespołów tanecznych:

„OLE BABKI”  /UTW Świdnik/

ZESPÓŁ LUDOWY „SŁOWINIACY”/lublin/

ZESPÓŁ TANECZNY „ALTUM” /Stowarzyszenie „SEMPER IN ALTUM”/

ZESPÓŁ „SENIORITY” /UTW Świdnik/

G.T.”FLOW” /UTW LUBLIN/

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „ROZTOCZE” /Dom Kultury Tomaszów Lubelski/

„LUBELSKIE CZADERKI” /DK Węglin/

 

 

Uroczystego otwarcia Festiwalu, przy pełnej widowni, dokonali honorowi goście: Pani Jadwiga Mach- radna Rady Miasta Lublin sprawująca pieczę nad wszystkimi obszarami życia lubelskich Seniorów, Pani Anna Pajdosz- z-ca Dyrektora Wydziału Kultury Miasta Lublin oraz Pan Sławomir Skowronek- Dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej/zdjęcie nr 9/. W pięknych, krótkich wystąpieniach wyrazili uznanie dla pomysłodawczyni- Pani Danuty Mazurek oraz skierowali ciepłe słowa do uczestników, podkreślając ich zasługi dla rozwoju kultury miasta Lublin i Regionu. Zapewnili, że będą wspierać kolejne, twórcze inicjatywy Seniorów. Ich słowa to silna motywacja do dalszych działań i artystycznego rozwoju.

 

Wśród honorowych gości Festiwalu znaleźli się również; Pani dr Izabela Pietras- kierownik UTW Lublin, Pani Elżbieta Iwanicka- Prezes TWWP oraz Pan Sławomir Księżniak- dyrektor DK Węglin. Prowadząca Festiwal Pani Katarzyna Mazurek w miły, sympatyczny, komunikatywny, sprawny, w każdym calu profesjonalny sposób zarządzała jego przebiegiem. Festiwal przeistoczył się w prawdziwe święto tańca. Wspaniała, serdeczna i radosna atmosfera. Świetne, różnorodne prezentacje taneczne, zachwycające kostiumy sceniczne i fascynująca muzyka. Żywiołowa reakcja widzów i wszechobecny uśmiech, który połączył wszystkich uczestników. Festiwal przyjął bardzo przyjazną dla Seniorów formułę: nie konkurs, nie oceny Jurorów, a tylko radość jaką daje taniec i możliwość dzielenia jej z widzami. Stąd  tylko jedna, ale bardzo sympatyczna  Nagroda Publiczności. Wszystkie zespoły zyskały uznanie i sympatię o czym świadczą przyznane głosy.

 

 

Laureatem Nagrody Publiczności został Zespół Folklorystyczny „ Roztocze” , który brawurowo wykonał porywającą  śpiewno-taneczną inscenizację obyczajowej scenki rzeszowskiej „Imieniny u Leopolda”. Na zakończenie Festiwalu wystąpiła z krótkim pokazem tanecznym G.T.”Flow”, świętująca swoje pięciolecie. Grupa istnieje przy UTW Lublin. Instruktorem i autorem choreografii jest Pan Paweł Żytko/zdjęcia nr10, 11/.  Ma w swoim dorobku artystycznym znaczne osiągnięcia. Między innymi: I miejsce w X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczych Seniorów w Warszawie oraz III miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Tańców Cheerleaderskich  Polish Grand Prix Kraków w kategorii Pom Dance Elite –Senior II.G.T.”Flow” od lat prezentuje układy taneczne podczas Ogólnopolskich Olimpiad Sportowych Seniorów; zimowej w Rabce i letniej w Łazach. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach społecznych i   kulturalnych Lublina,  za którą to działalność otrzymała z rąk Prezydenta dr Krzysztofa Żuka Medal 700-lecia Miasta Lublin.

 

 

Uroczystość zakończenia Festiwalu poprowadzili: Pani Anna Pajdosz i Pan Sławomir Skowronek. Określili Festiwal jako znaczące osiągnięcie Seniorów , wyrażając nadzieję, że znajdzie kontynuację w kolejnych edycjach, wzbogacając ofertę corocznych cyklicznych imprez dla Seniorów. Następnie wręczyli  Nagrodę Publiczności/zdjęcie nr 12/ oraz Dyplomy dla uczestniczących w Festiwalu Zespołów „za udział i znakomitą prezentacją artystyczną”./zdj.14/. Ostatnim, miłym akordem było wspólne zdjęcie uczestników na Festiwalowej scenie.

 

Radosne święto tańca przeszło do historii. Roztańczeni Seniorzy z Lubelszczyzny pokazali jak taniec potrafi jednoczyć ludzi i otwierać w nich to, co najpiękniejsze. Pokazali jak taniec przeobraża szarą jesień życia w wielobarwną twórczą wiosnę.

/Elżbieta   Lech/


Gratulujemy!   

Skip to content