• 14 lipca 2024 06:29

Gmina Lubin posiada charakter rolniczo przemysłowy. Podstawową funkcją rozwoju gminy jest rolnictwo oraz działalność produkcyjno usługowa, a w tym eksploatacja surowców naturalnych tj. miedź. W północnej części gminy znajdują się złoża rudy miedzi, a w południowo wschodniej węgiel brunatny. Powierzchnia gminy wynosi 29 015 ha. Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, największe to: Raszówka, Szklary Górne, Niemstów, Obora, Księginice i Siedlce. Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, znajduje się tu 18 parków krajobrazowych, rezerwat przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. Rezerwat przyrody „Zimna Woda” został utworzony 1987 r. o łącznej powierzchni 59,82 ha, stanowiąc wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, I piętro – pokój 120