• 29 maja 2024 13:51

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy pod hasłem Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?

wrz 20, 2018

Forum Ekonomiczne obejmuje sesje, debaty oraz dyskusje panelowe dotyczące kilku obszarów tematycznych. Uczestnicy spotykają się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, Forum Polonijnego, Konferencji Europa Karpat, Forum Regionów, Forum Młodych Liderów oraz Forum III Wieku. Krynicę odwiedzają najważniejsze osoby z Europy Środkowo-Wschodniej ze świata polityki i biznesu, co umożliwia tworzenie relacji w atmosferze partnerstwa. W tym roku niemal 4,5 tys. zaproszonych gości oraz ponad 600 dziennikarzy z 60 krajów rozmawiało o potrzebnych w Europie reformach, wyzwaniach finansowych i transportowych, pomocy w czasach kryzysu i zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Sporo miejsca poświęcono także perspektywom rozwoju i współpracy w regionie.

 

Kto przyjechał do Krynicy?

XXVIII Forum Ekonomiczne gościło przedstawicieli najważniejszych polskich władz państwowych: premiera Mateusz Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz ministrów polskiego rządu. Wśród znamienitych gości zagranicznych trzeba wymienić Sauliusa Skvernelisa, premiera rządu Litwy, Davida Roya Lidingtona, ministra gabinetu i kanclerza Księstwa Lancaster, członka Brytyjskiego Biura Gabinetowego, Tibora Navracsicsa, komisarza Komisji Europejskiej ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Edgarsa Rinkēvičsa, łotewskiego ministra spraw zagranicznych, Pétera Szijjártó – ministra spraw zagranicznych i handlu z Węgier, Angelo Farrugię – marszałka Izby Reprezentantów z Malty, Stepana Kubiva – pierwszego wicepremiera, ministra rozwoju gospodarczego i handlu w Gabinecie Ministrów Ukrainy, Jánosa Latorcai – Wicemarszałka Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Pośród gości był także obecny Valeri Simeonov, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej w rządzie Bułgarii.

O kluczowych tematach gospodarczych w Krynicy dyskutowali przedstawiciele polskich i zagranicznych firm o zasięgu regionalnym i globalnym. Wśród nich prof. Herman Simon z Simon-Kucher &Partners, Dominika Bettman, Prezeska Zarządu Siemens Sp. z o.o., Piotr Dziwok, prezes Shell Polska Sp. z o.o, Mirosław Kowalik, prezes ENEA SA,  Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron Polska Energia SA, Filip Thon, członek Executive Committee Retail innogy SE, prezes zarządu innogy Polska SA, Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W Krynicy byli także obecni przedstawiciele największych polskich i międzynarodowych spółek oraz organizacji. W obradach Forum wzięli udział: Steven Harman, wiceprezes Amazon w Europie, Robert Bednarski, dyrektor na Europę Środkowo–Wschodnią Facebook,  Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage Sp. z o.o., Dariusz Blocher, prezes Zarządu BUDIMEX, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoj, Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Daniel Obajtek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN SA, Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS oraz Alicja Barbara Klimiuk, p.o. Prezesa Zarządu ENERGA SA.

 

 

Forum rozpoczęło się sesją plenarną wicepremierów i przedsiębiorców

W debacie Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny wzięli udział: Beata Szydło, Wiceprezes Rady Ministrów, Valeri Simeonov, Wicepremier ds. Polityki Gospodarczej Demograficznej Bułgarii, Stepan Kubiw, Pierwszy Wicepremier Ukrainy, William Ribaudo, Partner Zarządzający Deloitte, Filip Thon, prezes zarządu Innogy Polska oraz Reiner Schlatmann, Prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozmawiano na temat zależności między gospodarką a państwem i wpływu bezpieczeństwa politycznego na sytuację gospodarczą. Nawiązano do wojny na Ukrainie i jej skutków ekonomicznych. Uczestnicy poruszyli też temat migracji zarobkowej z krajów „młodej unii” oraz rozwoju sektora IT, który może tę tendencję zatrzymać. Zwrócono uwagę na proces starzenia się społeczeństw Unii Europejskiej oraz rosnącą rolę obszaru usług zdrowotnych. Podkreślono udział Polski w sektorze energetycznym, a także drugie miejsce Polski w Unii Europejskiej pod względem wzrostu gospodarczego.

 

Europa wczoraj, dziś, jutro

Pierwszego dnia Forum Ekonomicznego wieczorem odbyła się debata dotycząca kierunków zmian w Unii Europejskiej. „Wczoraj” Unii Europejskiej to czasy żelaznej kurtyny, podkreślono, że należy wyciągnąć wnioski z historii, tak aby nie popełniać więcej tych samych błędów. Za błąd uznano Brexit, a utrzymanie związków z Wielką Brytanią określono jako czynnik, który w istotny sposób będzie kształtował przyszłość Unii. Negatywne tendencje w Unii to „Europa dwóch prędkości” oraz mniejsza troska o bezpieczeństwo. Podkreślono, że wejście do Unii pozwoliło państwom Europy Środkowej na wzrost gospodarczy, a program Erasmus przyczynił się do integracji europejskiej. Uczestnicy debaty zgodzili się, że system gospodarczy USA zmierza w niepokojącym kierunku, a kwestie dotyczące taryf i ceł mogą wpłynąć w trudny do przewidzenia sposób na stosunki handlowe z tym krajem.

 

Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę?

Tematem drugiej sesji plenarnej pierwszego dnia tegorocznego Forum Ekonomicznego było budowanie innowacyjnej gospodarki. Zorganizowane zostały cztery panele o tematyce startupowej i nowych technologiach: Inwestowanie w startupy – jak robić to mądrze?”, „Polskie startupy w globalnym wyścigu – czy mamy szanse?” – Partner: Fundacja Startup Poland, „Wiedza i innowacje kluczem do sukcesu – czy biznesu można się nauczyć?oraz Autem czy hyperloopem? Jaka jest przyszłość transportu?

 

Forum Ochrony Zdrowia: Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej

W ramach Forum Ochrony Zdrowia we wtorek 4 września odbyła się debata Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej z udziałem Józefy Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. W debacie uczestniczyli także: Izabela Damboń-Kandziora (Dyrektor Departamentu Zdrowia – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego), Janusz Meder (Kierownik Oddziału Zachowawczego Klinika Nowotworów Układu Chłonnego – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie), Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor – Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

 

 

Siła rodziny

4 września odbyła się debata “Rodzina to jest siła. Nowy wymiar polityki rodzinnej”, w którym uczestniczyli Ukraiński Minister Polityki Socjalnej Andrij Rewa, Katalin Veresné Novák, Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Młodzieży z Węgier oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Mówiła ona o programach realizowanych przez polski rząd dotyczących aktywizacji zawodowej,  podniesienia poziomu wynagrodzeń, aktywizacji osób bezrobotnych, a przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego – poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy bowiem wzmacnia rodzinę.

 

 

Forum Europa Karpat

Dwanaście paneli dyskusyjnych oraz gala rozdania nagród karpackich miało być – w skondensowanej formie – przeglądem najważniejszych wyzwań stojących przed tą częścią kontynentu. W ramach ścieżki dyskusyjnej Europa Karpat, zainicjowanej przez Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP, podczas panelu Sąsiedzi Europy czy sąsiedzi w Europie? paneliści mówili o polityce migracyjnej i polityce sąsiedztwa.

 

Podsumowując

Forum Ekonomiczne w Krynicy ewoluowało od niewielkiej konferencji do największego wydarzenia gromadzącego polityków i przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Jego pomysłodawca i organizator, Zygmunt Berdychowski, należy do wąskiego grona liderów decydujących o dynamicznym rozwoju współczesnej Polski i wprowadzających nasz kraj na arenę międzynarodową.

 


 

Skip to content