• 25 lipca 2024 03:17

Na terenie gminy Cekcyn znajduje się Śliwicki Obszar Krajobrazu Chronionego oraz aż pięć rezerwatów przyrody. Dzięki bogatej przyrodzie miejscowość zachwyca krajobrazem. Z pewnością jest to idealne miejsce dla wszystkich miłośników natury. Cekcyn, także dba o rozwój kulturalny miejscowości. W Gminnym Ośrodku Kultury organizowanych jest wiele cyklicznych imprez, m.in. festyny, inscenizacje czy konkursy. W gminie Cekcyn popularyzuje się wakacje turystyczne poprzez tworzenie popularnych gier friv na temat podróży do gminy w celach rekreacyjnych.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Godziny przyjmowania:

poniedziałek, środa, czwartek –  7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 17:00

piątek – 7:30 – 14:00

Kontakt: Ilona Lesikowska tel. 52 33 47 563 lub 782-808-724, e-mail: rada.gminy@cekcyn.pl