• 20 kwietnia 2024 13:06

Ogólnopolska akcja promująca bezpieczeństwo drogowe dla seniorów

W drugiej połowie września Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastrukturyrozpoczęły warsztaty edukacyjne w ramach akcji „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”. Jej celem jest kształtowanie prawidłowych postaw wśród kierowców, pieszych i rowerzystów po 60 roku życia, a także pokazanie, jakie zagrożenia wynikają z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze.

W ramach warsztatów korzystamy ze sprawdzonych modeli międzynarodowych oraz własnych doświadczeń” – powiedział minister infrastruktury oraz przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk. Dzięki temu podczas wszystkich zajęć seniorzy zyskują szansę do rozmowy z doświadczonymi ekspertami BRD, poznania lokalnych zagrożeń drogowych, a także szkolenia z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w bezpłatnych warsztatach umożliwia im także zrozumienie zmian fizjologicznych postępujących wraz z wiekiem oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. Podczas każdego spotkania seniorzy mogą poznać przykłady właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów. Mogą skorzystać również z bezpłatnego przeglądu technicznego rowerów, uzupełnić braki w oświetleniu, a także skorzystać zsymulatora bezpiecznej jazdy oraz „narkogogli” i„alkogogli”, które pokazują, jak zmienia się percepcja pod wpływem różnych substancji. W dotychczasowych warsztatach seniorzy chętnie angażowali się w te aktywności.

Akcja „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” to odpowiedź na potrzeby starszych uczestników ruchu drogowego. Ze statystyk wynika, że w przypadku seniorów częściej dochodzi do poważnych wypadków. Zgodnie z danymi Policji za 2022 rok ofiary wypadków drogowych po 60 roku życia to 5955 osób, z czego 590 to ofiary śmiertelne.

„Pomimo przewidywanego spadku liczby ludności w Polsce spodziewany jest systematyczny wzrost liczby osób powyżej 60 roku życia, dlatego działania edukacyjne wśród starszych uczestników ruchu drogowego są niezwykle ważne. Realizowane działania mają na celu zmianę postaw i zachowań, a także zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród seniorów”– powiedział wiceminister infrastruktury, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rafał Weber. 

Partnerami ogólnopolskiej akcji są Policja i Żandarmeria Wojskowa, w każdym spotkaniu uczestniczy policjant z lokalnego Wydziału Ruchu Drogowego. Akcja poszerzona jest o dodatkowe działania informacyjno-edukacyjne, w tym film promujący akcję, której ambasadorem jest Maciej Wisławski – senior, pilot rajdowy.   

Szczegółowy plan warsztatów jest dostępny na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl.

#BRD #ruchdrogowy #bezpieczeństwo #seniorzy #kierowcy #piesi #rowerzyści #KRBRD #krajowaradabezpieczeństwaruchudrogowego#przepisyruchudrogowego

Skip to content