• 23 czerwca 2024 13:01

Kujawsko-pomorska delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów konferencji wyjazdowej w Grudziądzu obradowała pod patronatem „GŁOSU SENIORA”.

        W pięknie odrestaurowanym średniowiecznym „Spichrzu 57” w dniu 3 października 2023 spotkali się delegaci OPS z całego województwa. Na wstępie  wszyscy uczestnicy konferencji zostali uhonorowani albumami „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” ufundowanymi przez wojewodę  Mikołaja Bogdanowicza. Poza tym delegaci otrzymali ostatnie wydanie „GŁOSU SENIORA” z  inspirującymi materiałami dotyczącymi kreatywnych przestępstw.

       – Staram się, aby kolejne konferencje naszej delegatury odbywały się w największych miastach regionu. W ten sposób poznaliśmy lokalne problemy dotyczące seniorów z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Ciechocinka i Inowrocławia. Tym razem zawitaliśmy do Grudziądza – mówi Przewodnicząca kujawsko-pomorskiej Delegatury OPS,  ambasadorka „GŁOSU SENIORA”  Bożena Sałacińska. 

       – W imieniu władz miasta przywitała zebranych wiceprezydent Grudziądza, Róża Lewandowska. Sprawami bytowymi związanymi z cateringiem i przygotowaniem sali zajęła się perfekcyjnie Danuta Bober. Tematyka obrad dotyczyła mieszkań chronionych i ogólne pojętego bezpieczeństwa seniorów. Sprawy związane z  rożnymi formami wsparcia seniorów  i  mieszkaniami chronionymi naświetliła poseł na Sejm RP, Iwona Kozłowska. Na temat niebezpieczeństw czyhających na ludzi starszych ekspresyjnie mówił emerytowany generał policji, Zbigniew Chwaliński.

        – Miałem przygotowane wystąpienie na temat różnych oszustw których ofiarami padają osoby starsze.  Przed spotkaniem zapoznałem się pobieżnie z treścią materiałów w „GŁOSIE SENIORA”. Jako emerytowany policjant muszę przyznać, że te artykuły stanowią kompletne kompendium wiedzy w tej dziedzinie. Wystarczy tylko szeroko rozpropagować zawarte w periodyku treści – informuje generał Chwaliński.

     Następnie głos zabrał Mateusz Czarnowski, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej. W swoim wystąpieniu naświetlił działalność Urzędu Wojewódzkiego  na rzecz osób starszych. Na zakończenie spotkania wystąpił Przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Zbigniew Tomczak. Poruszył sprawy zmieniających się przepisów dotyczących OPS i Stowarzyszenia OPS, jako oddzielnych bytów – informuje organizatorka konferencji,  Bożena Sałacińska.  

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Muzeum Handlu Wiślanego.

Autor Artykułu: Miłosz Sałaciński