• 19 maja 2024 09:32

„Świadomy Pacjent” – kampania edukacyjna

Wystartowała kolejna edycja kampanii “Świadomy Pacjent” mająca na celu uświadomienie pacjentom, że stanowią istotne ogniwo w całym procesie terapeutycznym – ich wiedza, zaangażowanie oraz odpowiedzialność mają znaczenie.

Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu pacjentów oraz wybitnych autorytetów z poszczególnych obszarów terapeutycznych, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prof. Piotr Rutkowski w swoim artykule podkreślił potrzebę poprawy profilaktyki oraz diagnostyki chorób nowotworowych.

Na okładce pojawiła się Katarzyna Glinka, aktorka telewizyjna i teatralna, która podzieliła się z czytelnikami swoim osobistym przeżyciem, jakim było wykrycie guzka w piersi, zachęcając tym jednocześnie do profilaktyki w kontekście chorób nowotworowych.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

RAK PŁUCA

Jeszcze 10 lat temu diagnoza„rakpłuca”brzmiała jak wyrok. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych terapii przedłużającychżycie chorym na ten nowotwór. Immunoterapia uważana jest wręcz za rewolucyjnąw leczeniu raka płuca.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr n. med. Krzysztof Rogoziewicz, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej Szpital Pulmonologiczny, Domnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

DIALIZA DOMOWA

Dializy domowe dają chorym poczucie niezależności i częstowiększy komfort życianiż hemodializy. Korzystać z tej metody mogą zarówno pacjenci młodzi jak i starsi. Jeśli lekarz prowadzący nie znajduje przeciwwskazań,warto się na nią zdeydować.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, ordynator Ośrodka Dializy Otrzewnowej Kliniki Nefrologii Tansplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

DŁAWICA PIERSIOWA

Ból w klatce piersiowej jest objawem, który stawia nas na nogi. I słusznie, bo bardzo często sygnalizuje chorobę niedokrwienną serca. Jeśli w porę nie zareagujemy, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • Prof. dr hab. n. med. Robert Gil, kierownik Kliniki Kadiologiiw Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

RAK PIERSI

Wyniki badania społecznego przeprowadzonego przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny pokazały, że pacjentki z rakiem piersi to pacjentki coraz bardziej świadome, wiedzą coraz więcej na temat swoich praw oraz możliwości wyboru leczenia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

  • Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny

BEZPIECZEŃSTWO ZAŻYWANIA LEKÓW

1,5 mln seniorów w Polsce nadużywaleków. Powoduje to wiele niepożądanychskutków zdrowotnych, tj. zatrucia, uszkodzenie organów, uzależnienie oraz marnotrawstwo pieniędzy.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Prof. drhab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek ZarząduGłównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz EuropeanGeriatricMedicineSociety
  • Łukasz Salwarowski, prezez Stowarzyszenia Manko

lRedakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Świadomy Pacjent”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl

Skip to content