• 19 maja 2024 11:04

V Konferencja Międzynarodowa Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej Na Lubelszczyźnie Dla Pielęgniarek 

 W dniu 15 .09.2023 roku odbyła się V Konferencja Międzynarodowa Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej Na Lubelszczyźnie Dla Pielęgniarek . Główna tematyka dotyczyła obszaru : “Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Jako Gwarantowane Świadczenia Zdrowotne”. Tematy wygłaszane  podczas Konferencji w swoich treściach dotyczyły ciągłości i zapewnienia świadczeń zdrowotnych u osób niesamodzielnych, ciężko chorych, niepełnosprawnych przebywających w swoim środowisku domowym.Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest najtańszą formą w ochronie zdrowia  realizowanych świadczeń zdrowotnych dla tych osób.Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej w swoich działaniach również ratuje życie i zdrowie osób zamieszkujących w swoich domach.

Podczas Konferencji dr n.med. Elżbieta Stasiak poproszona została o złożenie swojego autografu w monografii pt.” Opieka długoterminowa w wymiarze interdyscyplinarnym. Pielęgniarka, fizjoteraputa,dietetyk, specjalista do spraw zdrowia publicznego.”,której jest redaktorem naukowym i pomysłodawcą stworzenia takiego  zespołu do leczenia i pielęgnacji  osób przebywających w swoim środowisku domowym.Monografia jest do nabycia w sklepie internetowym: www.stasiak-med.pl lub stacjonarnie STASIAK medical team , ul.Jana Sawy 9 lok.1,20-632 Lublin.

Konferencja została uwieńczona koncertem muzycznym wykonanym przez  pianistę.

Należy tutaj dodać, że Konferencja została zorganizowana przez podmiot leczniczy STASIAK medical team z Lublina, który jest liderem w zakresie opieki długoterminowej w Polsce.

Wydarzenie odbyło sie pod Patronatem Medialnym Głosu Seniora

Skip to content