• 18 lipca 2024 01:47

II edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki już za 6 dni w stolicy polskich Tatr

W dniach 26-28 września ludzie świata sportu, biznesu i polityki będą dyskutować o wyzwaniach jakie stoją przed współczesnym sportem i turystyką, na poziomie krajowym i europejskim. To już druga odsłona Kongresu, na którym pojawią się diagnozy i wnioski na przyszłość, tą bliską i tą bardziej odległą. Głos Seniora jest Partnerem Medialnym wydarzenia.

Prawie 200 panelistów, 7 bloków tematycznych i blisko 60 paneli – uczestnicy drugiej edycji porozmawiają w Zakopanem o tym co aktualne i ważne. We współczesnym świecie łączą się ze sobą różne rzeczywistości, często pozornie nieprzystające do siebie. Tak właśnie jest ze światem sportu i polityki. Z jednej strony idea sportowej rywalizacji powinna być z założenia apolityczna. Z drugiej zaś strony światowi przywódcy od wielu dekad wykorzystują sport, by realizować swoje cele. Dziś jest to szczególnie wyraźne w obliczu ataku Rosji na Ukrainę. Tym kwestiom będzie poświęcony jeden z bloków tematycznych. Goście Kongresu będą rozmawiać o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu pod kątem toczącej się wojny na Ukrainie, dyplomacji sportowej czy choćby wciąż palącego problemu sportu – dopingu, także w kontekście pytań o systemowe wspieranie dopingu przez władze Rosji. Podjęty zostanie także temat organizacji wielkichimprez sportowych przez państwa łamiące prawa człowieka.

Od długiego czasu nie było w Europie otwartej wojny. Środowisko sportowe od lutego 2022 roku zachowuje się godnie, w większości przypadków. Cały czas uważamy, że nic się nie zmieni w Ukrainie do czasu igrzysk, wojna najpewniej będzie trwała. To nie daje możliwości złagodzenia sankcji, a to nie tylko nasze zdanie, ale także całej szerokiej koalicji ponad 30 państw – komentuje Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki. – Przed nami zatem wiele debat o doświadczeniach ostatnich lat, ale także o metodach działań wyłaniających się z nich na przyszłość – dodaje.

Sport

Polska gościła w tym roku III Igrzyska Europejskie, największą imprezę sportową roku. Organizacja tak dużych wydarzeń jest niewątpliwie wyzwaniem na każdej płaszczyźnie. Dlatego kolejny blok tematyczny będzie poświęcony wszelkim aspektom organizacji tego typu wydarzeń.
Reprezentacja Polski zajęła 6. miejsce w klasyfikacji medalowej. Impreza została bardzo dobrze oceniona przez działaczy europejskich federacji, a także samych zawodników i ich sztaby – mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. – Spływają do nas pozytywne oceny tego, co działo się w Krakowie i Małopolsce. Mamy powody do zadowolenia. Musimy jednak dokładnie ocenić każdy aspekt organizacyjny, bo to doświadczenie przyda nam się w organizacji następnych wielkich wydarzeń sportowych w naszym kraju – dodaje.

Kolejnyblokk tematyczny to „Zagrożenia w sporcie”, gdzie paneliścibędą dyskutować o ochronie i bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, zapobieganiu i zwalczaniu korupcji w sporcie, o nowych dyscyplinach sportowych czy bezpieczeństwie imprez masowych. Sport bowiem kojarzy się nam nadzwyczaj pozytywnie, to jego wielka siła i moc, dzięki której przyciąga wszystkich – zawodników, trenerów, działaczy, kibiców, media i sponsorów. Tym ważniejsze jest szybkie, sprawne i skuteczne diagnozowanie potencjalnych zagrożeń, a potem właściwe ich minimalizowanie lub likwidacja.

Ważny i wzbudzający wiele emocji temat znaczenia pieniędzy w sporcie zostanie omówiony w bloku tematycznym „Komercjalizacja sportu – jasne i ciemne strony”. W jego ramach zostaną poruszone kwestie inwestycji w sport, skutecznych narzędzi do jego finansowania, szans i zagrożeń finansowego rozwoju e-sportu, czy choćby wielowymiarowej obecności niepełnosprawnych w sporcie zawodowym.

Zagadnienie technologii w sporcie zostanie podjęte przez uczestników kolejnego bloku tematycznego. W panelach ujęto kluczowe tematy, od roli technologii w sporcie, przez cyfrową rewolucję w sporcie, czyli choćby roli AI i innych technologii mogących wpływać na sportową rywalizację, aż po medycynę, jej rozwój technologiczny i wpływ na sport, czy rolę technologii w medycynie pod kątem zapobiegania i leczeniu kontuzji.

Sport to nie tylko aktywność fizyczna. Sport to przede wszystkim wychowawca. Wychowawca jednostek pokazujący każdemu kto go uprawia, jak pracować nad sobą, ale również wychowawca społeczeństwa uczący nas jak ze sobą współpracować, jak wspólnie cieszyć się po zwycięstwach i radzić sobie z porażkami. Wszystko to ma największe znaczenie w przypadku dzieci i młodzieży, stąd potrzeba mocnego współdziałania świata sportu z instytucjami rządowymi i samorządowymi. Temu jak budować wspólne działania w obszarze sportu poświęcony będzie ostatni blok tematyczny w komponencie sportowym kongresu, podobnie jak w ubiegłej edycji, tak i w tej nazwany„Sport powszechny, społeczna rola aktywności fizycznej”. Tu także odbędzie się ważna dyskusja dotycząca „Kultury fizycznej, a aktywizacji seniorów na poziomie lokalnym” z udziałem m.in. Łukasza Salwarowskiego, Prezesa Stowarzyszenia MANKO, dr inż. Marka Pilch, Ambasadora Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia Głosu Seniora, dr Rafała Kubackiego, Dyrektora Instytutu Sportu w PIB, Marcina Krzemińskiego, Prezesa Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. oraz przedstawiciela samorządu, Radnego Stanisława Bisztyga.
Rosnące koszty opieki medycznej, profilaktyka zdrowotna, aktywizacja seniorów na poziomie lokalnym, to ważne tematy, które chcemy poruszyć podczas panelu – mówi Prezes Łukasz Salwarowski – Wolontariat wśród seniorów jako ich aktywizacja, bezpieczne uprawianie sportu, zagrożenia zdrowotne, rola samorządu w tym, to tylko niektóre z ważkich tematów, które wymagają szerszej dyskusji i działania – dodaje.

Turystyka

Zagadnienie zielonej energii dla turystyki zyskuje coraz większe znaczenie w debacie publicznej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. O  jego randze i popularności świadczy fakt, że stał się tematem przewodnim Światowego Dnia Turystki, który co roku świętowany jest 27 września. Światowe, a krok za tym i krajowe obchody tego święta są idealną okazją do przyjrzenia się najnowszym trendom w turystyce oraz do wskazania jak ważna jest przestrzeń wokół niej.

Drugim,  kluczowym  dla rozwoju branży turystycznej obszarem jest zagadnienie rozwoju innowacyjności w służbie  turystyki. Oba tematy przenikają się i uzupełniają, tworząc przestrzeń dla nowych działań. Nie da się mówić o elementach zielonych inwestycji bez umiejscowienia ich w dynamicznym środowisku turystyki krajowej. Pomimo ciągłego rozwoju obszaru turystyki w Polsce zauważa się, że „ekologia” oraz „turystyka” nie zawsze idą w parze. Dzięki zwiększaniu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań przedstawiciele sektora turystycznego w Polsce będą mogli implikować działania pro-ekologiczne oraz zwiększać skale zielonych inwestycji w branży turystycznej. Ze względu na potrzebę dyskusji właśnie temu zagadnieniu poświęcony został ostatni blok tematyczny.Nie bez powodu miejscem debat przedstawicieli sektora będzie Zakopane. Stolica polskich gór oraz serce Podhala od wielu dekad stanowi ulubioną destynację urlopową nie tylko dla turystów krajowych, ale i zagranicznych.

Podczas Kongresu dyskutujemy w gronie ekspertów o aktualnych tematach dotyczących turystyki zrównoważonej, innowacji, czy coraz popularniejszej turystyki kulinarnej, dzięki której można skutecznie promować regiony. Kongres jest doskonałą okazją do wymianydoświadczeń w międzynarodowym gronie przedstawicieli środowiska turystycznego.27 września, w tym wyjątkowym dla turystyki dniu, będę miał zaszczyt uhonorować osobyzasłużone dla turystyki, którym zależy na jej rozwoju– opowiada wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Organizatorzy zaplanowali także strefę expo, gdzie wystawiać się będą wszyscy partnerzy, czy związki sportowe. Odbędą się ponadto wieczorne gale, pierwszego dnia Kongresu, tj. 26.09 – „Małopolska Gala Sportu”, drugiego dnia Kongresu, tj. 27.09 – „Gala Ambasadorów Sportu”. Uczestnictwo w Kongresie potwierdziło już wielu znamienitych gości ze świata polityki, biznesu i sportu, m.in. Michał Listkiewicz, Robert Korzeniowski, Agnieszka Kobus-Zawojska, Luiza Złotkowska, Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski, czy Sławomir Szmal. Organizatorzy przewidują także liczną grupę gości z zagranicy.

Dla wszystkich chętnych, chcących oglądać debaty na żywo, organizatorzy przygotowali transmisje wraz z Głównym Partnerem Medialnym – Grupą Polsat, ale także streamingi na stronie internetowej wydarzenia, czyli www.kongres-sbn.pl.

Więcej o wydarzeniu

Program II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki oraz inne informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.kongres-sbn.pl