• 13 kwietnia 2024 01:46

W dniach 7-8 września 2023 r. odbyło się XI posiedzenie Rady Dostępności. Spotkanie zostało zorganizowane w Jeleniej Górze ze względu na uwzględnienie w programie wizyty na dostępnych szlakach górskich i obiektach sportowych regionu. W posiedzeniu wzięło udział 36 osób, 20 członków Rady Dostępności oraz zaproszeni goście. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Rady, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w MFiPR.

Podczas posiedzenia, omówiono aktualny stan wdrażania Programu Dostępność Plus za 2022 r., w tym plany realizacji nowych projektów z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.  Przedstawiono wyniki dotychczasowych prac grup roboczych Rady Dostępności oraz zaprezentowano cyfrową mapę dostępności wskazującą lokalizacje efektów dotychczas realizowanych z Programu Dostępność Plus, projektów. Na mapie znalazły się m.in. dostępne urzędy, instytucje, szkoły, uczelnie, placówki zdrowia czy obiekty kultury.

Przedstawiciel gdyńskiego Centrum Usług Wspólnych przedstawił narzędzie do samokontroli urzędu w zakresie realizacji zadań publicznych i dostępności zasobów lokalowych na przykładzie Urzędu Miasta Gdańsk. Przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji wspólnie z Dyrektorem Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej przedstawili narzędzia i wnioski z realizacji projektu OWDA – Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej.

Ponadto przedstawiciele Karkonoskiego Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Instytut Gospodarki Turystycznej przedstawili działania związane z rozwojem turystyki dostępnej na terenie Dolnego Śląska.   

Drugi dzień posiedzenia miał charakter wizyty studyjnej w ternie. Członkowie Rady Dostępności mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnościami na szlaku prowadzącym do schroniska Łomniczka oraz wodospadu Kamieńczyk. Odwiedzili również Dolnośląskie Centrum Sportu, jeden z najnowocześniejszych w skali Europy obiektów sportowych pozwalający na organizację międzynarodowej klasy imprez sportowych profesjonalne trening sportowców różnych dyscyplin. W centrum zastosowano szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wypożyczalnię sprzętu dla osób np. z niepełnosprawnością ruchową.  

Skip to content