• 26 lutego 2024 09:43

Czego się dowiemy na XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu ?

Zapowiedzi gorących debat na nadchodzącym Forum Ekonomiczne w Karpaczu ! Ekspertów czeka ożywiona dyskusja na tematy np. przyszłości gospodarki światowej. Oto jedne z nich :

Panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją” 

Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, który będzie wymagał znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Niezwykle ważnym jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”.

Modernizacja powinna dotknąć nie tylko infrastrukturę i technologię, ale przede wszystkim dotyczyć zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.  

Deklaracje o stworzeniu specjalnych instrumentów finansowania odbudowy Ukrainy złożyła niedawno Komisja Europejska. Będzie to źródło finansowania zaplanowane do wspierania potrzeb tego kraju w latach 2024-2027. Z deklaracji Komisji wynika, że łącznie Ukraina może liczyć na 50 mld euro z tego instrumentu, które powinno zostać przeznaczone na stabilizację finansową, wsparcie ożywienia gospodarczego, a także odbudowę i modernizację kraju. Pomoże to wydatnie Ukrainie w realizacji działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE.

Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata.

Udział w panelu zapowiedzieli:

 • Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Edwin Bendyk, Fundacja Batorego
 • Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii
 • Galyna Janchenko, Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretarz Rady Inwestycyjna ds.
  odbudowy Ukrainy
 • Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy

Panel dyskusyjny „W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy
dla Europy?” 

Wojna w Ukrainie jest okazją do przemyślenia idei europejskiej, zarówno jak i jej ram instytucjonalnych. Wojna nadała nowy sens zjednoczonej Europie jako wspólnocie wartości w obronie których stoi teraz Ukraina. To ona może Europejczykom i Europejkom dać namiastkę poczucia wspólnoty wobec tego, co Europie obce, tego, co europejskich wartości nie uznaje, co Europie zagraża. Na czym więc stoimy w perspektywie historycznej? I jak trwająca wojna oraz jej skutki mogą zmienić Europę?

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zdecydowanie potępiają agresję Rosji na Ukrainę. W chwili próby Europa wydaje się pokazywać jedność, której nie mogą zakłócić pojedyncze głosy niezdecydowania w potępieniu działań Władimira Putina. Unia zapewnia Ukrainie pomoc humanitarną, polityczną, finansową i wojskową.

Dzieje się tak ponieważ Europa wierzy, że obrona niepodległości Ukrainy, to także sposób na obronę obszaru demokracji, wolności i przestrzegania praw człowieka na naszym kontynencie. Europejczycy postrzegają chęć zakorzenienia się Ukrainy w obszarze cywilizacji zachodnioeuropejskiej, jako w pełni zrozumiałe. Stąd większość społeczeństw krajów unijnych popiera zamiar Ukrainy ubiegania się w przyszłości o członkostwo w UE.

Podczas panelu „W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy?”, zorganizowanego w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, odbędzie się dyskusja dotycząca możliwości znalezienia uniwersalnych wartości, które podzielają społeczeństwa UE i Ukrainy, które mogą stać się bazą dla budowy wspólnej przyszłości po zakończeniu agresji rosyjskiej.

Udział w panelu zapowiedzieli:

 • Jewhen Mahda, Instytut Polityki Światowej, Ukraina
 • Emanuele Loperfido, Deputowany, Izba Deputowanych, Włochy
 • Oleksandr Merezhko, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej,
  Ukraina
 •  Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Frédéric Petit, Deputowany, Zgromadzenie Narodowe, Francja

Sesja plenarna – „Scenariusze dla bezpiecznego świata”

Zmieniające się uwarunkowania i obecny kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego przejawiają się nie tylko w zakresie militarnym, ale także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym. Trwająca od miesięcy wojna na Ukrainie pokazała istotność refleksji nad globalnym bezpieczeństwem oraz zapewnieniem prężnej reakcji istniejących struktur i organizacji międzynarodowych na aktualne wyzwania. Jaką rolę powinny odgrywać Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki w kształtowaniu nowego systemu bezpieczeństwa? Jaki będzie wkład regionalnych mocarstw w nowy ład geopolityczny?

NATO w swojej nowej strategii jasno definiuje, że Rosja stała się głównym zagrożeniem dla Sojuszu. Dla neutralizacji tego zagrożenia kraje członkowskie będą wzmacniać zdolności kolektywnej obrony. Przesunięcie akcentów z zarządzania kryzysowego i zagrożeń o charakterze terrorystycznym, jako źródła ryzyka, na konkretnie wskazany kraj potencjalnego agresora – Rosję, i konieczność powrotu do polityki odstraszania, zmusza decydentów i dowodzących armiami państw członkowskich do zmiany priorytetów szkoleniowych i zakupowych. Jednak nie jest to jedyne wyzwanie przed jakim stoi Sojusz w kontekście wypracowania scenariuszy dla bezpiecznego świata. Narasta bowiem napięcie także w innych sektorach świata. Rywalizacja USA-Chiny powoduje, że sojusznicy Ameryki z niepokojem patrzą na deklaracje kolejnych Prezydentów dotyczące stopnia zaangażowania armii amerykańskiej w Europie. Prawdopodobnie należy pogodzić się z faktem, że geostrategiczne centrum bezpieczeństwa na świecie przesuwa się z regionu Europy do obszaru Pacyfiku.

Podczas sesji plenarnej „Scenariusze dla bezpiecznego świata”, która odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, uczestnicy, także na bazie swoich doświadczeń, przedstawią swoje wizje rozwoju globalnej sytuacji bezpieczeństwa w perspektywach krótko i długoterminowej. W sesji wezmą udział wybitne osobowości z obszaru wojskowości i bezpieczeństwa, zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Udział w panelu zapowiedzieli:

 • Rajmund Andrzejczak, Sztab Generalny Wojska Polskiego
 • Vincenzo Camporini, Instytut Stosunków Międzynarodowych, były Szef Sztabu Generalnego
  Włoskiej Armii, Włochy
 • Kimberly Kagan, Instytut Badań nad Wojną, USA
 • Tomasz Siemoniak, Poseł na Sejm RP
 • Robert Spalding, generał w stanie spoczynku, ekspert z zakresu relacji USA-Chiny, USA

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która jest częścią zbliżającej się, XXXI edycji Forum Ekonomicznego.
Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września w Karpaczu.
Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Skip to content