• 19 czerwca 2024 15:48

„Wystawa jako eksperyment: WuWa, PeWuKa, Mieszkanie Najmniejsze” – spotkanie z cyklu “Dekady ze sztuką” pod patronatem Głosu Seniora


Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2023 o godz. 12:00.
Wykład nawiązywać będzie do wystawy Lwowska Wystawa Krajowa 1894 (15.03–4.04.1994).

Organizowane od połowy XIX wieku w różnych częściach globu tzw. wystawy światowe, ale i mniejsze, bardziej lokalne wydarzenia ekspozycyjne były ważnym narzędziem popularyzacji osiągnięć z obszaru kultury, nauki czy techniki. Ich rolą było oddanie publicznego hołdu geniuszowi ludzkiej pracy, kreatywności i przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju cywilizacyjnego. Jednocześnie dla wielu państw stanowiły one okazję do umacniania swojego miejsca w gronie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych krajów a także budowania silnej pozycji gospodarczej i politycznej na arenie międzynarodowej. Wykład nawiązujący do wystawy Lwowska Wystawa Krajowa 1894 będzie poświęcony wybranym wydarzeniom wystawienniczym dwudziestolecia międzywojennego odbywającym się na terytorium Polski oraz poza jej granicami. Omówione zostaną specyfika takich wystaw jak WuWa czy Powszechna Wystawa Krajowa a także towarzyszące tym ekspozycjom realizacje architektoniczne.

Spotkanie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl

Prowadzenie:
Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy“. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu „Exercising Modernity“ (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.