• 15 kwietnia 2024 14:57

 „Polska i Litwa. Dwa kraje – wspólne dziedzictwo” – spotkanie z cyklu “Dojrzali do sztuki” pod patronatem Głosu Seniora

11 sierpnia, godz. 11:00 „Polska i Litwa. Dwa kraje – wspólne dziedzictwo”
Wykład nawiązujący do aktualnej wystawy “Litwa. Dwa stulecia fotografii”.

Relacje polsko-litewskie naznaczone są trudnymi doświadczeniami i antagonizmami. Oprócz elementów które dzielą, jak skonfliktowane pamięci i trudna historia, są jednak również te, które łączą oba kraje i wskazują na bliskie związki między nimi. Wykład będzie poświęcony punktom, w których kultura polska i kultura litewska się ze sobą spotykają. Prowadząca opowie o takich postaciach jak Jan Bułhak, Maria Pieczkowska (Marija Pečkauskaitë), Czesław Miłosz czy Witold Kajruksztis (Vytautas Kairiűkđtis). Osią opowieści o przeplatającej się historii i wspólnym dziedzictwie staną się także miejsca: Połąga, Sulwaszczyzna czy Wilno.

Miejsce: sala „Pod Kruki”, Rynek Główny 25
Wstęp wolny. Dodatkowo spotkanie będzie prowadzone online za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl

Prowadzenie:
Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy“. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu „Exercising Modernity“ (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Skip to content