• 13 kwietnia 2024 02:25

28 Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie – 18-20.08

Festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Ma duże znaczenie w pielęgnowaniu polskich tradycji kulturalnych, przypomina obrzędowość i dawne zwyczaje, podtrzymuje na duchu tych, którzy kulturę kresową zachowali przez lata.

Głos Seniora jest patronem medialnym wydarzenia.

Dzięki Festiwalowi Rodacy rozsiani po świecie, ciągle pamiętają o sobie i swoich korzeniach. Każdy Festiwal to radość, łzy wzruszenia, niezapomniane chwile, zarówno dla uczestników jak i widzów w amfiteatrze i przed telewizorami. To wyczekiwana lekcja patriotyzmu, zainteresowanie Polaków dziedzictwem kultury i tradycji polskich. Celem organizatorów jest współpraca z Ośrodkami Kultury na Kresach, we wszystkich poczynaniach Festiwalu, pokazanie, że trud zachowania i kultywowania kultury na Kresach jest zauważany i doceniany w Macierzy.

Dla wszystkich, organizatorów, uczestników, widzów, jest coroczną lekcją patriotyzmu, udaną próbą zainteresowania polskiej młodzieży dziedzictwem kultury i tradycji.

Program służy budzeniu świadomości narodowej, zachęca do pogłębiania znajomości naszej historii, byłych Kresów. Pokazujemy dziedzictwo tradycji i kultury polskiej, która jest źródłem inspiracji artystycznych w różnych dziedzinach sztuki.

Od pierwszej edycji Festiwalu Telewizja Polska Program 2 jest patronem medialnym oraz posiada wyłączne prawa do transmisji telewizyjnych minionych Festiwali. To dzięki TVP relacje z Festiwalu a zwłaszcza Koncertu Galowego mogą oglądać Polacy mieszkający paza granicami kraju, rozproszeni po całym świecie.

Tegoroczny 28. Festiwal Kultury Kresowej finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

* Dofinansowanyjest ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

* Współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gminy Miasto Mrągowo oraz ze środków własnych.

Skip to content