• 13 kwietnia 2024 01:47

Zapraszamy na XVI Europejskie Spotkanie Intgracyjne Polskich UTW pod patronatem medialnym Głosu Seniora

Wydarzenie odbędzie się 4 września o godzinie 11:00 w Bibliotece Głównej UMW w Olsztynie. Organizowane jest przez Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie.

Udział wezmą między innymi UTW z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Estonii oraz delegaci z Polskich UTW.

W tym roku hałem przewodnim spotkania jest „Miłe cudze kraje ,lecz milsza ojczyzna”. Celem XVI spotkania jest wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich za granicą, nawiązywanie kontaktów, powstawanie nowych organizacji tego typu, umocnienie tożsamości narodowej poprzez uczestnictwo w imprezach z udziałem członków krajowych UTW i polskich organizacji kresowych.

Skip to content