• 17 kwietnia 2024 05:47

Dzień Seniora w Solecznikach w Kurierze Wileńskim

W ramach projektu „Głos Seniora Polaków za granicą”, w dniach od 17 do 21 lipca 2023 r. –  zorganizowaliśmy spotkania z naszymi rodakami, seniorami na Litwie w: Solecznikach, Wilnie, Nowych Święcianach i Niemenczynie. Nasi rodacy to najliczniejsza mniejszość narodowa na Litwie, która liczy ponad 180 tys. osób, czyli 6,5% ludności tego kraju. Działa tu prawie 100 polskich szkół, kilkadziesiąt przedszkoli wiele polskich organizacji seniorskich w tym siedem Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Solecznikach, Wilnie, Nowych Święcianach, Ejszyszkach, Jaszunach, Kiejdanach, Kownie, Poniewieżu, Niemenczynie i Kłajpedzie.   

18 lipca zorganizowaliśmy Polski Dzień Seniora w Solecznikach,w którym uczestniczyło ponad czterdziestu polskich seniorów z Solecznik, Kiejdan i Wilna. Rozmawialiśmy o promocji polskiej kultury, pielęgnowaniu polskiej tradycji, ale także o zdrowiu i bezpieczeństwie. Każdy z uczestników otrzymał magazyn Głos Seniora oraz polonijną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora. W tym dniu Prezes honorowy i inicjator PUTW w Solecznikach Antoni Janowski oraz Pani Prezes Jadwiga Sinkiewicz otrzymali tytuł honorowego ambasadora Głosu Seniora. Takie wyróżnienie otrzymała też przybyła na spotkanie, Irena Duchovska, Prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Delegacja z Solecznik na zaproszenie Prezesa Łukasza Salwarowskiego przyjedzie 1 września do Krakowa na X Międzynarodowe Senioralia organizowane przez Głos Seniora-Stowarzyszenie MANKO.

W 86 numerze “Kuriera Wileńskiego”, na stronach 20-21, ukazał się artykuł opisujący wydarzenie w Solecznikach.

Podsumowanie Dnia Seniora w Solecznikach znajdziecie także na stronie internetowej Kuriera Wileńskiego pod linkiem:

https://tiny.pl/crb3q

Skip to content