• 19 lipca 2024 13:57

STYLOWA SENIORKA Z OLSZTYNA – PANI SABINA DĄBROWSKA

Miło nam poinformować, że do grona Stylowi Seniorzy z Głos Seniora dołącza Pani Sabina Dąbrowska z Olsztyna.

Sabina Maria Dąbrowska – pedagog, żona, matka, babcia, miłośniczka kultury, sztuki, mody, dobrej książki i aktywności społecznej.

Pani Sabina swoją działalność zawodową wiązała z pracą w szkole, gdzie pochylała się nad edukacją dzieci i młodzieży. Po przejściu na emeryturę przez trzy kolejne kadencje pełniła funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz z nadania społecznego wybierana była do rady osiedlowej. Ustawiczne kształcenie, współpraca ze środowiskiem międzypokoleniowym, daje Pani Sabinie możliwość rozwoju i dzielenia się zdobytą wiedzą.

Swoją radość znajduje w zadowoleniu innych i to jest tajemnica jej bycia tu i teraz. Poprzez zaangażowanie się w politykę senioralną odnosi wrażenie, iż emerytura może być również pięknym okresem, jeśli odpowiednio podejdzie się do nowej sytuacji. To czas, w którym otwierają się nowe możliwości i nowe wyzwania. Zdaniem Pani Sabiny najważniejsze jest nastawienie na dalszy rozwój i aktywne życie. Można skoncentrować się na sobie, bardziej zrozumieć potrzeby innych, pomagać potrzebującym. Poprzez zaangażowanie w kolejnej, bo już IV Kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów (z rekomendacji MOPS), a od listopada 2021 r. w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizuje kolejne zadania społeczne. W relacjach z ludźmi wypracowała własny sposób. Stara się postrzegać osoby, jako partnerów do współpracy, szukających swojego miejsca w przestrzeni, w dążeniu do obranego celu.

Pani Sabina Dąbrowska jest miłośniczką sztuki, teatru, muzyki i innych pięknych wartości.  Uwielbia spacery na świeżym powietrzu, ćwiczy regularnie w domu, a raz w tygodniu uczęszcza na zajęcia rekreacyjne, które zorganizowała w swoim osiedlu. Ceni sobie towarzystwo ciekawych ludzi oraz rozmowy z nimi. Stawia na wysoką jakość kontaktów międzyludzkich. Jest osobą, na której można polegać, a jednocześnie oczekuje odwzajemnienia w postaci zrozumienia i wsparcia. Jest otwarta na dyskusję i szuka rozwiązań, które są korzystne dla obu stron. Potrafii łączyć w sobie delikatność, co sprawia, że jest dobrze odbierana w oczach innych. 

Pani Sabina lubi dbać o wygląd. Uroda prawdziwa promienieje z wnętrza, doboru słowa, radości życia, dobrego nastroju w dobrych i trudniejszych czasach. Pandemia dotknęła wszystkich, niezależnie od wieku.  Każdego, bez wyjątku, postawiła w sytuacji, kiedy musieliśmy się zmierzyć z trudnymi wyzwaniami. Czas ten pokazał, że ważna jest elastyczność i świadoma akceptacja zmian, poszukiwania nowych rozwiązań kreatywnych i budowania nowych więzi. I w owym czasie, Pani Sabina otrzymała propozycję z Federacji Fosa w Olsztynie o odniesienie się i poruszanie na łamach kwartalnika Generacja tematów, które nie były akcentowane na łamach wymienionego magazynu, a który kobiety – seniorki bardzo lubią. I zachęcona przez Redakcję, do podjęcia nowego zadania, pokazała osobom starszym i zainteresowanym, w jaki sposób dbać o siebie, jak się ubierać, w jaki sposób można odnaleźć swój styl, gdzie szukać inspiracji i dlaczego temat wizerunku jest istotny.

Jedną z pasji Pani Sabiny jest koncentracja nad poszerzeniem wiedzy i zainteresowań z dziedziny mody i dzielenie się tym z Czytelnikami Generacji. Uroda i piękno nie mają daty ważności. To, jak pragniemy wyglądać, zależy od nas samych, od naszych upodobań, a nie od wieku. W ostatnim, 32 wydaniu magazynu Generacja, można przeczytać między innymi o organizowanych przez Panią Sabinę pokazach mody w przestrzeni publicznej, gdzie modelki – seniorki po metamorfozie pokazują, że warto stawiać na ubrania klasyczne, dobrej, jakości. I co ważne, zachęca do korzystania z ubrań z drugiej ręki i dzielenia się nimi. Kolejne publikacje są oczekiwane, a wcześniejsze szeroko komentowane w seniorskim środowisku. Wszyscy zmieniamy się, ewaluujemy, zmienia się nasz gust i styl, jednak, jak sądzę, najważniejsze jest światło wewnętrzne, równowaga, siła, dzięki którym można dokonać wielu niezwykłych, potrzebnych w środowisku osób dojrzałych rzeczy.

Więcej informacji o Pani Sabinie:

Rady: Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Rada Olsztyńskich Seniorów, wolontariuszka Banku Żywności w Olsztynie, współpraca z Teatrem im. Jaracza w Olsztynie, UW – M, Sejmikiem Młodzieżowym, szkołami oraz licznymi organizacjami pozarządowymi

Sukcesy i wyróżnienia
Dwa wymierne sukcesy przygotowanie i zaakceptowanie wniosków w I i II edycji OBO, w wyniku, czego powstała siłownia zewnętrzna w parku Kusocińskiego oraz chodnik przy ulicy Pana Tadeusza.

W zakresie wspierania młodych talentów Pani Sabina zainicjowała współpracę z Państwową Szkołą Plastyczną w Olsztynie w wyniku, której w przestrzeni publicznej, powstały rzeźby o tematyce rodzinnej podnoszące estetykę otoczenia.

Za wzorową pracę pedagogiczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Komisji Edukacji Narodowej.

Laureatka ( 2017) statuetki LUDZIOM DOBREJ WOLI z rekomendacji MOPS I MBP4. Wyróżnienie w I edycji Konkursu Aktywny Senior/ Seniorka na Warmii i Mazurach organizowanym przez Federację Fosa (2020).
Współautorka fragmentów Informatora Olsztyńskich Seniorów (2017), Statuetka Godni Naśladowania przyznanej przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W maju tego roku otrzymała statuetkę Kobieta z Charakterem. Została nominowana do tego wyróżnienia przez Federację Fosa oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Współautorka kwartalnika GENERACJA wydawanego przez Federację FOSA w Olsztynie. Stworzyła grupę aktywnych Seniorek – „Iskierki”, które spotykają się w osiedlowej szkole ZSZCHIO i ćwiczą pod okiem pani Iwony Godlewskiej, trenerki fitness. Wolontariuszka Banku Żywności w Olsztynie, promotorka zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Twórczyni i pomysłodawca TYGODNIA SENIORÓW.    

Tekst nadesłany przez Panią Sabinę Marię Dąbrowską.  

Witamy wśród grona Stylowych Seniorów Głosu Seniora!