• 26 lutego 2024 08:02

Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Miasto Świetej Kingi w naszym partnerskim samorządzie Stary Sącz

Wydarzenie odbyło się 22 czerwca w Kinie Sokół w Starym Sączu pod hasłem “Budujemy pozytywny obraz seniora”. Jest to cel, który przyświecał działaniom Stowarzyszenia na przestrzeni 5 lat i przyświeca nadal. Stowarzyszenie pokazuje, że seniorzy nie są obciążeniem dla społeczeństwa, ale wnoszą cenny wkład na jego rzecz.   

W czasie spotkania został odczytany list z gratulacjami od Prezesa Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora Łukasza Salwarowskiego, który nie mógł pojawić się tego dnia na wydarzeniu.           

Elementem progromu było wyświetlenie prezentacji i wspólna zabawa razem z kabaretem. Na podsumowanie zaśpiewano piosenkę  “Potrzeba miłości”, której słowa są i będą wyznacznikiem wkładu osób starszych w  życie społeczne i  ich udziału w nim.”                                                                                  

                                                                                                                                            

Skip to content