• 13 kwietnia 2024 03:25

Forum Turystyki Senioralnej pod patronatem medialnym i z udziałem Głosu Seniora

13 czerwca w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się ogólnopolska konferencja FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ organizowana przez Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Głos Seniora objął wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencja związana była z opracowanym przez Federację kompleksowym programem nowatorskich działań pt. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali liderzy organizacji prowadzących działalność na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku oraz gminnych rad seniorów, przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, organizacji turystycznych, przedsiębiorcy z branży turystycznej, a także media.

Skip to content