• 25 maja 2024 13:39

„Fotograficzne rewolucje. Od cameryobscury do InstaStories”– spotkanie z cyklu „Dojrzali do sztuki”

 

Najbliższy wykład w Międzynarodowym Centrum Kultury będzie poświęcony wybranym wydarzeniom i postaciom z dziejów fotografii. Przez ich pryzmat zarysowana zostanie historia przeobrażeń tego medium.

Początek XIX wieku przyniósł nie tylko wynalezienie maszyny parowej, silnika elektrycznego czy telegrafu, ale także odkrycie fotografii. Zanim jednak powstały pierwsze aparaty fotograficzne, znana była camera obscura – bazujący na prawach optyki prosty przyrząd umożliwiający rzutowanie odwróconego obrazu na płaszczyznę.

Moment wykonania pierwszego trwałego obrazu fotograficznego zapoczątkował proces przeobrażeń i licznych eksperymentów w zakresie techniki fotograficznej i możliwości jej wykorzystywania. Skracające się czasy naświetlania, wprowadzanie na rynek coraz mniejszych i bardziej poręcznych modeli aparatów, trwalsze materiały światłoczułe, a wreszcie rosnąca przystępność cenowa sprawiły, że w XX wieku fotografia stała się medium masowym. Nadejście ery cyfrowej jeszcze bardziej zrewolucjonizowało nasz sposób komunikacji przy pomocy obrazów.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2023 r., o godz. 11.00 w sali „Pod Kruki” Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25. Wstęp wolny. Dodatkowo wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy Zoom. W celu otrzymania wirtualnego zaproszenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universitätzu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów obraz/ciało oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy“. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu „ExercisingModernity“ (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro. 

Skip to content