• 19 lipca 2024 13:47

Debata ekspercka dotycząca kwalifikacji zawodowych Samorządowego Koordynatora Polityki Senioralnej

25 maja w Warszawie z udziałem Głosu Seniora odbyła się ważna debata ekspercka dotycząca kwalifikacji zawodowych Samorządowego Koordynatora Polityki Senioralnej.

Organizatorami byli IBE Instytut Badań Edukacyjnych, POLSKI INSTYTUT MEDIACJI i STOWARZYSZENIE MOSTY POROZUMIENIA.

W spotkaniu pod patronatem Głos Seniora wzięli udział inicjatorzy, mediatorzy Jerzy Śliwa, Anna Ficek, przedstawiciele IBE oraz zaproszeni goście eksperci: dr Anita Richert-Kaźmierska – z-ca Wójta Gmina Kolbudy, Sekretarz w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Pani Minister Marlena MalągMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Wojciech Kałkusiński – Warszawski Ambasador Głosu Seniora, Polska Unia Seniorów, Warszawska Rada Seniorów, Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów, Grażyna Lange i Marek Ferenc z Wrocławia, Dorota Todorska z Grupa ARCHE, Elżbieta Wiśniewska ekspert w Warszawska Rada Seniorów.

Spotkanie otworzyło prace nad opisem kwalifikacji senioralnych, co wynika ze zmian prawnych wokół rad seniorów oraz Centrów Usług Społecznych.

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!