• 19 czerwca 2024 16:15

MONTE.23 – międzynarodowy projekt edukacyjny edycja trzecia

Kiedy działamy i wyzwalamy emocje uczymy się najbardziej, dlatego zapraszamy do udziału w projekcie MONTE.23. W Krakowie mieszkał przez wiele lat prof. Wojciech Narębski (zmarły 27 stycznia 2023) – związany z Wilnem, uczestnik kampanii włoskiej Armii Andersa, emerytowany profesor akademicki, społecznik, przyjaciel młodych.

Profesor mimo licznych trudnych doświadczeń zachowywał pogodę ducha i powtarzał, że to właśnie uśmiech i piosenka pomagały mu przezwyciężać życiowe przeszkody.

W maju 2019 roku to płk. Wojciech Narębski odczytał na Monte Cassino w imieniu weteranów 2. Korpusu Polskiego tzw. Apel do młodych. Oto jego fragment:
Musicie! Musicie zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń prawdę o bitwie o Monte Cassino, prawdę o naszym poświęceniu, o konaniu naszych kolegów, o desperacji, z jaką pokonywaliśmy terenowe przeszkody w morderczym ogniu nieprzyjaciela. To wszystko tkwi głęboko w naszych sercach, ale chcemy mieć pewność, że gdy ostatni z nas opuści ziemski padół, pozostaną następcy, którzy będą o tym pamiętać, że nawiedzą groby naszych kolegów i złożą Im hołd. (…) Liczymy, że okruchy tych wspomnień przekażecie kiedyś Waszym dzieciom i ciągłość tradycji zostanie zachowana.

Pomni tych słów polecamy gorąco udział dzieci i młodzieży w trzeciej edycji międzynarodowego projektu
pt. „MONTE.23”, który polega na przygotowaniu elektronicznego materiału jako formy odpowiedzi na apel weteranów. Rekomendujemy wykorzystanie wszelkich literackich form (karta z pamiętnika, opowiadanie, próba eseju, wiersz i inne) oraz wszelkie inne formy (plakat, skan pracy plastycznej, nagranie głosowe, filmowe: np. śpiewanej piosenki, itp.).

Zapraszamy także do nagrywania np. szkolnych obchodów majowych rocznic. Maksymalny czas trwania filmu to 10 minut. Organizatorzy odpowiadają na pytania uczestników: snp@narebskipoint.pl.

Najciekawsze materiały (za zgodą autorów) zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „Narębski Point”. Uczniowie i ich opiekunowie zostaną nagrodzeni. Na materiały organizoatorzy czekają do 12 czerwca 2023 roku. Należy je wysłać na adres: snp@narebskipoint.pl.