• 15 kwietnia 2024 14:45

Farmaceuci i Lekarze – Razem dla Pacjenta!

Właśnie pod tym hasłem odbyło się pod koniec maja I Forum Opieki Nad Pacjentem organizowane przez sieć franczyzową aptek Dr.Max.

To wyjątkowe miejsce na mapie konferencji, bo jako jedno z nielicznych chce budować ekosystem umożliwiający większą współpracę lekarzy i farmaceutów. Chcemy zintegrować środowisko medyczne, zbudować pomost pomiędzy tymi profesjami, wzmocnić relacje i razem wyjść naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów. To oni są najważniejszym beneficjentem tej współpracy. – To wydarzenie powinno nosić nazwę Forum Opieki nad Nami, gdyż sami niejednokrotnie jesteśmy właśnie pacjentami – Krzysztof Szponder, Dyrektor Zarządzający Dr.Max Polska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, środowisk uniwersyteckich, CMKP, farmaceuci, kierownicy aptek i eksperci z rynku zdrowia. To jedyne w swoim rodzaju Forum wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym środowisku skupiającym lekarzy praktyków, farmaceutów, środowisko uniwersyteckie i polityczne. Prowadzącą Forum była Paulina Sykut-Jeżyna.

Głównym wydarzeniem Forum była debata ekspercka w której udział wzięli:

1. Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia
2. Paweł Kulka – Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego
3. Krzysztof Szponder-  Dyrektor Zarządzający Dr.Max Polska
4. Aneta Sakowicz – Kierownik Apteki Dr.Max
5. Urszula Szybowicz – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia
6. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP
7. Lek. med. Michał Sutkowski – Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

8. Lek. Paweł Żuk, Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach

Dyskusję moderował prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski.

Rozmowy na temat niewykorzystanego potencjału farmaceutów w systemie ochrony zdrowia skupiały się wokół potrzeby stworzenia wytycznych do współpracy lekarz-farmaceuta, konieczności wspólnych zajęć już na poziomie studiów, które prowadził by do lepszej współpracy w późniejszych zespołach terapeutycznych.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty dała farmaceutom nowe możliwości świadczenia usług, jednak wciąż czekamy na akty wykonawcze do wielu z nich. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał aptek należy dostosować przede wszystkim systemy informatyczne do współpracy na linii lekarz-farmaceuta oraz wprowadzić usługi w aptekach w pakiet świadczeń gwarantowanych.

Podczas debaty padło wiele ważnych słów, potwierdzających, że współpraca lekarzy i farmaceutów to podstawa dobrze funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Wszystkie strony były zgodne, że Polska powinna iść ścieżką, którą poszły już inne kraje, umożliwiające farmaceutom większą możliwość badania Pacjentów czy wprowadzania. Pandemia pokazała, że dynamiczne działanie (umożliwienie farmaceutom szczepień w aptekach) to korzyść dla całego, obecnie przeciążonego systemu, a przede wszystkim dla Pacjenta.

Do aptek przychodzą często pacjenci, którzy omijają lekarzy i to oni są najbardziej zagrożeni brakiem diagnozy. Farmaceuci powinni mieć dostęp do informatycznych systemów profilaktycznych tj. SIMP, który pomaga kwalifikować pacjentów do przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku np. chorób układu krążenia czy raka szyjki macicy lek. Paweł Żuk, Prezes Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach

W Polskim systemie ochrony zdrowia istnieje ogromna potrzeba wspólnego systemu informatycznego do komunikacji lekarz-farmaceuta! Proszę zastanowić się, ilu sytuacji zagrażających zdrowiu pacjentów udało by się uniknąć, gdyby lekarz prowadzący otrzymywał od farmaceuty informację, że pacjent nie wykupił potrzebnego mu leku. – prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

Potencjał farmaceutów jest wciąż niewykorzystany! Ustawa o Zawodzie Farmaceuty otwiera nam możliwości do świadczenia wielu usług, które mogą odciążyć podstawową opiekę zdrowotną i być wsparciem dla lekarzy w opiece nad pacjentami. Szczepienia pokazały, że pacjenci bardzo chętnie korzystają z usług w aptece doceniając łatwy i szybki do nich dostęp. Wdrażanie kolejnych usług w pakiet świadczeń gwarantowanych tj. przegląd lekowy, czy prosta diagnostyka może znacząco odciążyć system ochrony zdrowia w naszym kraju.mgr farm. Aneta Sakowicz, Kierownik Apteki sieci franczyzowej Dr.Max

Plebiscyt RAZEM DLA PACJENTA

Konferencja zakończyła się wręczeniem statuetek „RAZEM DLA PACJENTA”. Kapituła konkursowa nagrodziła w kilku kategoriach osoby i instytucje, które najlepiej promują współpracę lekarz-farmaceuta oraz wszelkie działania edukacyjne na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

INSTYTUCJA – za wsparcie interdyscyplinarnych działań na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP
LEKARZ –za zaangażowanie w edukację społeczeństwa – lek. Łukasz Durajski, DoktorekRadzi.pl

FARMACEUTA –za wkład w rozwój opieki farmaceutycznej – mgr farm. Agnieszka Moszczynski
LEKARZ –dobro pacjenta najwyższym prawem – dr hab. n. med. Ernest Kuchar
FARMACEUTA –za zaangażowanie w rozwój usług farmaceutycznych – mgr farm. Paulina Bartos-Kogut

W skład gremium przyznającego nagrody weszli:

Krzysztof Szponder – Dyrektor Zarządzający Dr.Max Polska

Jaroslaw J. Fedorowski – Prezes Polska Federacja Szpitali
Edyta Goryszewska-Szumska – Dyrektor HR Dr.Max Polska
Mariusz Gujski, MD, PhD, MPH – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny – WUM
Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawcy RP, Przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie”
Michał Morek – Dyrektor Działu Opieki Farmaceutycznej Dr.Max Polska
Marcin Piskorski – Prezes ZPA PharmaNET

Zarówno nagrodzeni jak i kapituła konkursu potwierdzali, że bez dobrej współpracy lekarzy i farmaceutów, bez rozwijania usług farmaceutycznych i bez dawania farmaceutom nowych możliwości realizowania opieki nad pacjentem nie uda nam się unowocześnić całego systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Skip to content