• 20 kwietnia 2024 12:44

Reforma lecznictwa uzdrowiskowego – Głos Seniora popiera stanowisko branży uzdrowiskowej

maj 26, 2023

Przedstawiciele branży uzdrowiskowej apelują o włączenie wszystkich interesariuszy w prace nad ostatecznym legislacyjnym kształtem planowanej reformy. W liście otwartym podpisanym przez osiem organizacji związanych z lecznictwem uzdrowiskowym apelują o wspólne prace nad planowaną reformą. uważają, że jeżeli od 1 stycznia 2024 r. wejdą wżycie planowane zmiany, spowodują one straty dla seniorów, kuracjuszy, przedsiębiorstw i gmin uzdrowiskowych. Branża apeluje om.in. o powstrzymanie:

  1. Zlikwidowania bezpłatnego leczenia pacjentów w szpitalach uzdrowiskowych.
  2. Wprowadzenia systemu elektronicznych skierowań, co ograniczy Seniorom wykluczonym cyfrowo możliwość korzystania z leczenia.
  3. Dowolnego wyboru uzdrowiska przez pacjenta, gdyż spowoduje to wybieranie ośrodków ze względu na atrakcyjność geograficzną (morze, góry), a nie właściwości lecznicze i specjalizacje ośrodka. Negatywnym skutkiem będzie też wzrost oczekiwania na pobyt.
  4. Zwiększenie obciążeń finansowych uzdrowisk, co spowoduje upadek wielu z nich.

Głos Seniora od 13 lat swojej działalności popiera rozwój lecznictwa uzdrowiskowego m.in. balneologii i gmin uzdrowiskowych. Od wielu lat publikuje wywiady z ekspertami tj. prof. Irena Ponikowska – ikona i guru polskiego lecznictwa uzdrowiskowego. W trosce o dobro seniorów i unikatowych na całym świecie Polskich uzdrowisk i Gmin Uzdrowiskowych, Głos Seniora przyłącza się do apelu o współpracę i wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz rozwoju branży uzdrowiskowej w Polsce. Cały list otwarty można przeczytać na: www.glosseniora.pl/uzdrowiska

Skip to content