• 19 kwietnia 2024 12:15

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W DOBCZYCACH ŚWIĘTOWAŁ JUBILEUSZ 10-LECIA

Uroczysta gala wypełniona barwnym programem artystycznym towarzyszyła obchodom Jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach. Wydarzenie zainaugurowało wspólne odśpiewanie okolicznościowej piosenki przez członków Stowarzyszenia. Wykonanie nagrodzone zostało gromkimi brawami.

10-letnia działalność Uniwersytetu to wiele godzin wykładów o różnorodnej tematyce, zajęć praktycznych i sportowych czy spotkań z ciekawymi ludźmi. To także niezliczona ilość wspólnych rozmów, spędzonych razem chwil czy wyjazdów – tych bliższych i dalszych. Uroczystość wypełniły więc radosne wspomnienia, zabawne anegdoty i wdzięczność za ten owocny czas.

W tym szczególnym dniu wspólnie z członkami stowarzyszenia świętowali także przedstawiciele instytucji i organizacji, które od lat współpracują z Uniwersytetem i wspierają jego rozwój. Serdeczne gratulacje z okazji 10-lecia działalności złożył burmistrz Tomasz Suś. Podkreślił on istotną rolę Uniwersytetu w życiu lokalnej społeczności, jako miejsca, gdzie seniorzy z powodzeniem mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nową wiedzę, a przede wszystkim wspólnie spędzać czas. Słowa uznania wyraziła także przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska oraz wiceburmistrz Edyta Podmokły. Na ręce prezeski Wandy Balcerzak-Żółtowskiej złożyli oni specjalne gratulacje dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Świętując dekadę prężnej działalności nie sposób nie wspomnieć osoby, która zainicjowała powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach – założycielki i wieloletniej prezes UTW – Stanisławy Błaut. Za szczególny wkład w rozwój życia kulturalnego, aktywizowanie społeczności lokalnej i całokształt pracy, Pani Stanisława Błaut wyróżniona została Nagrodą Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie kultury.

Specjalny list gratulacyjny przekazał Stowarzyszeniu wojewoda Łukasz Kmita. Został on odczytany przez zastępczynię dyrektora Biura Wojewody, Ewę Gil. Wyjątkowym wyróżnieniem – brązowym medalem Polonia Minior, nagrodził działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku Samorząd Województwa Małopolskiego. Uroczystego wręczenia medalu dokonali radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Elżbieta Achinger oraz Stanisław Bisztyga. Słowa uznania wyrazili także starosta Józef Tomal oraz prof. dr hab. Kazimierz Wiech, który oczytał list rektora Uniwersytetu Rolniczego – uczelni, która na mocy podpisanego porozumienia o współpracy, otacza dobczycki Uniwersytet opieką.

W wydarzeniu wziął także udział przedstawiciel Stowarzyszenia Manko – organizacji, która jest m.in. inicjatorem Ogólnopolskiej Karty Seniora, wydawcą Głosu Seniora czy organizatorem krakowski Senioraliów. Przekazał on serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 10-lecia UTW od prezesa Stowarzyszenia Manko.

Uroczystość uzupełnił atrakcyjny program artystyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”. To instytucje, które niemal od początku ubogacają uniwersyteckie wydarzenia, za co serdecznie podziękowała prezeska UTW. Słowa podziękowała skierowała również do dyrektorów instytucji kultury, szkół, stowarzyszeń, pracowników urzędu oraz wszystkich sympatyków, którzy okazują wsparcie Uniwersytetowi.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac członków Stowarzyszenia UTW w Dobczycach oraz emisja pamiątkowego filmu. Na tę okazję wydano także specjalnie przygotowaną broszurę o historii UTW wraz ze wspomnieniami członków, współpracowników i sympatyków.

tekst: ugim Dobczyce

Skip to content