• 20 kwietnia 2024 12:00

Zdrowie w centrum uwagi – Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Konferencja obyła się 17 maja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Wydarzenie uroczyście otworzył, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Marta Mordarska Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, która także prowadziła konferecję.

Konferencja miała charakter edukacyjny i była skierowana do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Województwa małopolskiego. Jej organizatorem był Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a patronatem medialny Konferencji był Głos Seniora.

Jednym z prelegentów był prezes Stowarzyszenie MANKOGłos SenioraŁukasz Salwarowski, który opowiedział o naszej kampanii „Zażywaj leki bezpiecznie” promującej wykłady, dzienniczek zdrowia, Przegląd Lekowy oraz aktywność jako najlepszy lek i źródło zdrowia.

Swoją prelekcję “Recepta na długowieczność” wygłosił także nasz Przewodniczący Rady Programowej Głosu Seniora, geriatra, dr nauk med. Krzysztof Czarnobilski – dyrektor Szpital MSWiA w Krakowie oraz prof. dr hab. med Tomasz Grodzicki, który opowiedział o niebezpieczeństwach wielolekowości oraz o tym, jak można ich uniknąć.

Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat bezpieczeństwa stosowania leków i suplementów diety pn.: „Jak bezpiecznie stosować leki?”, która ma celu zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski na temat stosowania leków, leków bez recepty i suplementów diety, zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy nimi i ich zastosowaniem, a także edukację zdrowotną mieszkańców na temat bezpiecznego stosowania leków, leków OTC i suplementów diety.

Podczas wydarzenia została też zaprezentowana oferta Województwa Małopolskiego skierowana do seniorów m.in.: programy profilaktyczne, zadania dotyczące aktywizacji osób w wieku emerytalnym, projekt tele-opiekuńczy, czy program strategiczny Srebrna Małopolska 2030.

Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Źródło i więcej informacji na stronie:

https://www.malopolska.pl/…/zdrowie-w-centrum-uwagi…

Skip to content