• 20 maja 2024 04:07

O gminie

Gmina Kłobuck jest gminą miejsko-wiejską położoną w północnej części województwa śląskiego na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w dolinach rzek: Białej i Czarnej Okszy w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. Gmina liczy około 20 tysięcy mieszkańców, a w skład Gminy, oprócz miasta Kłobuck, wchodzi 10 miejscowości sołeckich: Biała, Borowianka, Gruszewnia, Kamyk, Kopiec, Lgota, Libidza, Łobodno, Nowa Wieś, Rybno.

Siedzibą władz samorządowych jest miasto Kłobuck.

Początki Kłobucka, leżącego przy dawnej drodze handlowej z Krakowa do Wielkopolski (prawdopodobnie stanowiącej fragment „szlaku bursztynowego”) sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Osada, która mogła powstać w pobliżu książęcego grodu warownego, w drugiej połowie XIII w. była ośrodkiem lokalnej administracji, siedzibą parafii, przy której funkcjonowała szkoła oraz ośrodkiem łowieckim książąt krakowskich.

Kłobuck jest ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym o znaczeniu regionalnym w subregionie północnym województwa śląskiego. Położony jest w bliskim sąsiedztwie Częstochowy i jest miastem wspomagającym rozwój aglomeracji częstochowskiej.

Gmina Kłobuck jest miejscem gdzie można aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. W mieście Kłobuck znajdują się między innymi Miejski Ośrodek Kultury, basen miejski, hale sportowe. Zarówno na terenie gminy jak i miasta znajdują się liczne siłownie napowietrzne, orliki, biblioteki. Ciekawym i chętnie uczęszczanym miejscem jest Zalew Zakrzew – zbiornik retencyjny na rzece Białej Okszy. Zalew ma powierzchnię 9,49 ha, place zabaw dla dzieci, ogólnodostępny grill, molo wyznaczające strefę kąpielową, przebieralnie, prysznice. Znajdują się tu także altany widokowe. Na zalewie znajdują się dwie niewielkie wyspy w odległości ok. 100 m od siebie i powierzchni ok. 20 m² każda. W gminie dostępne są trasy rowerowe oraz dwa szlaki turystyczne.

Z Gminą Kłobuck związane są postacie historyczne takie jak Władysław Stefan Sebyła oraz Jan Długosz. Znajdziemy tu obiekty zabytkowe, między innymi Kościół św. Marcina, Pałac w Kłobucku, dzwonnica kościoła w Białej z XVIII wieku, zespół dworski w Kopcu czy dwór w Kamyku.

O seniorach

W Strukturach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku od roku 2018 działa placówka opiekuńcza samorządu powiatowego, przeznaczona dla seniorów powiatu kłobuckiego – Dzienny Dom “Senior+”. Placówka przeznaczona jest dla 20 osób, powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, samotnych lub żyjących w rodzinach, którzy wymagają pomocy ze względu na wiek, swoją sytuację zdrowotną i rodzinną lub inne przyczyny losowe. Dzienny Dom świadczy swoje usługi w dni robocze przez 8 godzin dziennie. Oferuje seniorom usługi o charakterze socjalno-bytowym, opiekuńczym, prozdrowotnym i rehabilitacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

Prężnie działa Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz KGW Kłobuck Zagórzanka. Wszystkie te organizacje zrzeszają wielu seniorów, którzy wykazują się bardzo dużą aktywnością i chętnie angażują się w różnorakie inicjatywy społeczne, kulturalne dedykowane osobom starszym.

Kartę można wyrobić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)
Kontakt w sprawie karty: 34 37 35 100, sekretariat@gopsklobuck.pl

Skip to content