• 29 maja 2024 13:59

Projekt SeniorVlog pod patronatem medialnym Głosu Seniora

kwi 26, 2023

POPRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE MOŻEMY PRZEKAZAĆ IDEĘ POZYTYWNEGO STARZENIA SIĘ, WYKRZYCZEĆ ŚWIATU, ŻE STAROŚĆ TO NIE CHOROBA!”

SeniorVlog – zwraca uwagę na transformację cyfrową, rozwój gotowości, odporności i potencjału cyfrowego osób 65+.

Projekt SeniorVlog, finansowany z programu Erasmus+, ma na celu poprawę życia osób starszych, poprzez lepsze przygotowanie ich do pełnego wykorzystania możliwości Internetu i bycia bardziej widocznym w mediach społecznościowych. Celem jest wyposażenie seniorów w kluczowe kompetencje cyfrowe i umiejętności pozwalające im stać się widocznymi w społeczności internetowej dokładnie tak samo, jak w świecie rzeczywistym.

Dostępne do tej pory badania dotyczące korzystania z Internetu przez osoby starsze skupiają się głównie na ogólnym korzystaniu z Internetu przez tę grupę społeczną (Eurostat) oraz ich obecności w mediach społecznościowych. Z drugiej strony nie ma wiedzy na temat charakteru vlogowania przez seniorów, ponieważ nie ma wielu kanałów na YouTube, gdzie osoby 65+ dzielą się pasjami, uczą umiejętności, udzielają porad. Jednak według The Coming of Age – amerykańskiej agencji marketingowej 50+ – seniorzy są najszybciej rosnącą grupą użytkowników na YouTube. Rzeczywiście, media społecznościowe mają silny potencjał, aby zmniejszyć podział społeczny między różnymi pokoleniami, czyniąc osoby starsze protagonistami i prowadząc do tego, aby były równie reprezentowane również w świecie online, jak młodsze pokolenia.

Dlatego najważniejszym etapem projektu SeniorVlog, było głębsze przyjrzenie się naturze Senior Vlogging poprzez zbadanie artykułów akademickich i innych badań w tej dziedzinie. Stworzony na tej bazie raport ma na celu zbadanie, którzy z vlogujących seniorów są najbardziej popularni w krajach partnerskich, jakie kategorie vlogów (krótkich filmików tematycznych) można wyróżnić i które z nich są obecnie najbardziej popularne. Raport, obecnie dostępny online pod tym linkiem, w innowacyjny sposób porównuje to zjawisko wśród krajów partnerskich projektu, w celu poszukiwania podobieństw lub różnic. Ponadto, zastosowana metodologia może być rozpowszechniana, a raport został wykorzystany jako punkt wyjścia do dyskusji z zaangażowanymi stronami: seniorami oraz edukatorami ICT.

W rzeczywistości, konsultacje z odpowiednimi interesariuszami projektu zostały przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2022 r. w formie warsztatów w Polsce, Włoszech, na Cyprze, w Grecji i Portugalii. Uzupełniając analizę sytuacji zastanej, warsztaty te umożliwiły uzyskanie żywych i konkretnych opinii od grup docelowych istotnych dla projektu – takich jak starsi dorośli słuchacze, edukatorzy dorosłych i trenerzy ICT w organizacjach pozarządowych.

KOLEJNE KROKI
W najbliższych miesiącach partnerzy zaangażują się w realizację programu szkoleniowego, mającego na celu przełamanie cyfrowej bariery “wielkiego świata mediów społecznościowych” i stereotypu vlogowania jako aktywności zarezerwowanej dla młodych ludzi.

Ostatecznym celem kursu będzie wzmocnienie pozycji osób starszych poprzez poprawę ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Będzie także kładziony nacisk na zwiększenie pewności siebie seniorów poprzez zapewnienie im możliwości ciągłego doskonalenia się dzięki nowemu zestawowi umiejętności i kompetencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu, odwiedź stronę internetową www.seniorvlog.eu lub poszukaj na kanałach społecznościowych za pomocą hashtagu #seniorvlog.


Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Skip to content