• 25 lipca 2024 03:07

Inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora w Gminie Czosnów

Gmina Czosnów przyjazna Seniorom

W dniu 1 kwietnia 2023 r. w SP w Kazuniu Polskim odbyła się uroczysta inauguracja programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora w Gmina Czosnów.

Wójt Gminy Czosnów Pan Antoni Kręźlewicz powitał licznie przybyłych gości – Czosnowskich Seniorów, a Ambasador Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora Pan Marek Pilch wręczył włodarzowi Gmina Czosnów certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji edukacyjno-informacyjnych. Pan Marek Pilch w swoim wystąpieniu wskazał jak istotna jest aktywność osób po 60 roku życia.

Miniwykład pn. „Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna XXI w.” zaprezentowała przedstawicielka GEERS Dobry Słuch – Pani Magdalena Staszewska.

Problematykę najczęściej występujących aktualnie oszustw i bezpieczeństwa seniorów przybliżyły przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – podkomisarz Joanna Wielocha oraz aspirant Aneta Fabisiak-Wydurska.

Z kolei reprezentantki Czosnowskiego Stowarzyszenia Kobiet – Pani Anna Maliszewska i Pani Ewa Wójcik opowiedziały o aktywizacji społecznej seniorów jako ważnego elementu opóźniającego procesy starzenia.

Po oficjalnej części wydarzenia przystąpiono do wydawania Kart Ogólnopolska Karta Seniora. Czosnowscy Seniorzy wyszli z wydarzenia zaopatrzeni w karty, które uprawniają do uzyskiwania zniżek w ponad 3000 punktów w całej Polsce. Z terenu Gmina Czosnów do programu przystąpiła Gminna Biblioteka Publiczna z ofertą dowozu wypożyczanych pozycji książkowych do miejsca zamieszkania seniora a certyfikat potwierdzający powyższe złożono na ręce Dyrektor – Pani Anny Maliszewskiej. Udział w programie zadeklarował również Hotel U Witaszka z rabatem 10% na oferowane noclegi.

1 kwietnia 2023 r. – to również data rozpoczęcia w Gminie Czosnów akcji „Koperta Życia”, którą wraz z upominkiem otrzymał każdy senior przystępujący do programu.

Gratulujemy przystąpienia do programu Gmina Przyjazna SenioromOgólnopolska Karta Seniora i mamy nadzieję na owocną współpracę!