• 22 lutego 2024 12:52

I Kongres Krakowskich Przedsiębiorców pod patronatem medialnym i z udziałem Głosu Seniora!

25 marca 2023 r. odbył się 1. Kongres Krakowskich Przedsiębiorców. To inicjatywa stowarzyszenia Postaw na Kraków mająca na celu stworzenie przestrzeni dialogu dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Krakowie oraz przedstawicieli samorządu i uczelni wyższych.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 gości uczestniczących w 12 panelach tematycznych poruszających zarówno problematykę rozwoju Krakowa, jak i spraw ogólnokrajowych, takich jak naprawienie systemu podatkowego w Polsce oraz przeciwdziałanie inflacji. 📈

Szczególną uwagę zwrócono na jakość stanowionego prawa – podkreślano znaczenie jego wykonalności, odpowiedni sposób przeprowadzania konsultacji społecznych oraz vacatio legis pozwalającego przedsiębiorcom na dostosowanie się do zmian przepisów.

W panelu „Biznes odpowiedzialny społecznie i lokalnie” w roli prelegenta wziął udział prezes Stowarzyszenie MANKOGłos Seniora Łukasz Salwarowski.

Inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem i uznaniem gości, dlatego organizatorzy zapowiedzieli już kolejną edycję Kongresu Krakowskich Przedsiębiorców.

Skip to content