• 23 czerwca 2024 20:18

Konferencja „PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?” – relacja z wydarzenia

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowali dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji publicznych województwa warmińsko-mazurskiego zajmujących się polityką zdrowotną lub społeczną konferencję zatytułowaną„PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?”. Konferencja odbyła się w dniu 16 marca 2023 r. w Kuźni Społecznej, przy ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie.

Celem konferencji była prezentacja korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z tworzenia i realizacji programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, zachęcenie samorządów do samodzielnego tworzenia programów profilaktycznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek do przygotowania regionalnych programów profilaktyki zdrowotnej na przykładzie wybranych zagadnień z trzech obszarów chorobowych tj.: uroonkologii, ginekologii onkologicznej oraz diabetologii. Te trzy obszary zostały wybrane z uwagi na zwiększającą się stale liczbę diagnozowanych pacjentów onkologicznych i diabetologicznych, co dodatkowo pogłębiła jeszcze pandemia koronawirusa. Organizatorom zależało szczególnie, aby uczestnicy konferencji poznali korzyści wynikające z odpowiednio szybkiej diagnostyki tych chorób, czemu służyć mogą właśnie dobrze przygotowane i wdrożone programy profilaktyczne.

W konferencji wzięli udział:

  • Marek Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • lek. med. Mirona Flisikowska-Wilczek, Warmińsko-Mazurski Oddział Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  • prof. dr hab. n. med. Marek Roslan, Kierownik Katedry Urologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
  • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Tomasz Jan Prycel, Dyrektor Zarządzający, Koordynator Projektów Samorządowych, Stowarzyszenie Central and EasternEuropeanSociety of Technology Assessment in HealthCare (CEESTAHC)
  • Łukasz Salwarowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia MANKO, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego

Podczas konferencji “PROFILAKTYKA 40+. Jak uniknąć niesamodzielności?” Koalicja “Na pomoc niesamodzielnym” oraz Głos Seniora rozstrzygnęli konkurs “Samorząd promujący zdrowie”. Celem konkursu było wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich wspierających ochronę i promocję zdrowia.

Laureatami zostali:

1 miejsce: Gmina Nadarzyn

2 miejsce: Miasto Hrubieszów

3 miejsce: Miasto i Gmina Chęciny oraz Gmina Dębno

Wyróżnienia: Miasto Rzeszów, Miasto Przemyśl, Miasto Radzyń Podlaski

Konferencję moderowała Maja Marklowska-Tomar, dziennikarka medyczna. Patronem medialnym wydarzenia był Głos Seniora.