• 26 lutego 2024 10:07

„Neurologia i psychiatria – liczy się czas” – kampania edukacyjna

Wystartowała kolejna edycja kampanii “Neurologia i psychiatria – liczy się czas” pod patronatem medialnym Głosu Seniora. W przypadku wielu chorób przewlekłych i neurodegeneracyjnych czas odgrywa kluczową rolę, niekiedy wręcz decyduje o życiu. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciuwybitnych autorytetów z dziedziny neurologii oraz psychiatrii, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, oraz leczenia. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl.

Artykuł wprowadzający powstał dzięki wsparciu merytorycznemu Joanny Chatizow, prezeski Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji.

Twarzą projektu został Jerzy Stuhr, który kilka lat temu przeszedł udar mózgu.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

LĘK I DEPRESJA

Objawy depresji, lęk i zaburzenia snu występują powszechnie i znacząco obniżają jakość życia. Choremu możepomóc lekarz rodzinny – wystarczy porozmawiać z nim o swoich objawach.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. Sławomir Murawiec, główny ekspert do spraw psychiatrii Akademii Zdrowia Psychicznego Harmonii

UDAR MÓZGU

Skuteczne zapobieganie ponownym udarom jest możliwe, jeśli pacjent przestrzega zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii oraz stylu życia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

ŚLINOTOK W DZIECIĘCYM PORAŻENIU MÓZGOWYM

Według statystyk do 58 proc. dzieci z porażeniemmózgowym ma problem z nadmiernym ślinieniemsię. Skuteczna w leczeniu tego problemu okazuje się toksyna botulinowa zarejestrowana zarówno w grupie dorosłych, jak i dzieci.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

  • Dr n. med. Marcin Bonikowski, kierownik Oddziału Neurologiczno Rehabilitacyjnego, kierownik Pracowni Analizy Ruchu Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy

UDAR MÓZGU

Udar niedokrwienny mózgumożna skutecznie leczyć, jednak kluczowydla powodzenia terapii jest czas jaki upływa od pierwszych objawów choroby do rozpoczęcia leczenia. Dlatego zdecydowanie lepiej jest udarom zapobiegać. Pomocne są w tym m.in. leki antykoagulacyjne, a także naturalne sposoby profilaktyczne, któremożezastosować każdy z nas.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, neurolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

SPASTYCZNOŚĆ

Spastyczność, czyli wzmożone napięcie mięśniowe, jest objawem towarzyszącym wielu schorzeniom neurologicznym. W istotny sposób wpływa na pogorszenie komfortu życia chorych, dlatego powinna być leczona.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek, neurolog, specjalistka rehabilitacji medycznej, asystentka w Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Klinice i Katedrze Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie
  • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala św. Wojciecha oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Wojciech Machajek, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Neurologia i psychiatria – liczy się czas”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl

Skip to content