• 23 czerwca 2024 12:26

Bożena Sałacińska zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW

mar 6, 2023 #Senior, #seniorzy

JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny podziękował Bożenie Sałacińskiej za 13 lat pracy na rzecz seniorów.

– Pani Bożena pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Za swoją pracę wolontariacką była wielokrotnie nagradzana zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim, miejskim jak i uczelnianym. Uchwałą Senatu UKW w uznaniu zasług przyznano byłej Przewodniczącej RS KUTW medal Casimirus Magnus. Ten Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest jednym z najważniejszych odznaczeń naszej uczelni – powiedział na wstępie JM Rektor Jacek Woźny.

– „Z funkcji Przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW zrezygnowałam z uwagi na ponowny wybór na Przewodniczącą Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Poza tym dają już o sobie znać  problemy zdrowotne moje i mojego męża.  Ograniczają one w znacznym stopniu energię jaką mogłam wkładać w działalność na niwie społecznej. Na wstępie swojego wystąpienia podziękowałam za wspaniałą współpracę wszystkim koleżankom i kolegom. To dzięki tym, którzy ze mną działali przez te wszystkie lata, było głośno w Polsce o naszym UTW. Szczególne słowa podziękowania skierowałam do prof. Romana Ossowskiego, założyciela KUTW. Na ręce JM Rektora, prof. Jacka Woźnego oraz Przewodniczącego Rady Naukowo – Programowej KUTW, dr Sławomira Łanieckiego złożyłam wyrazy uznania za wzorową współpracę. Nadal pozostaję słuchaczką Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy” – mówi z dumą Bożena Sałacińska.