• 23 czerwca 2024 12:16

Relacja z konferencji podsumowującej projekt Drabina: Drama, Biografia, Narracja, Innowacyjna metoda aktywizowania osób starszych

W dniach 9/10 lutego 2023 w Morawie na Dolnym Śląsku odbyła się konferencja sieciująca i zarazem podsumowująca projekt Drabina: Drama, Biografia, Narracja, Innowacyjna metoda aktywizowania osób starszych.

Konferencja była okazją do podsumowania prawie dwuletniego projektu, opowiedzenia o jego celu, przebiegu oraz rezultatach, jakie zostały osiągnięte.

Zapewniono bogaty i zróżnicowany program. Pierwszy dzień był dniem prezentacji. W roli głównje występowała DraBiNa i towarzyszyły jej piękne spotkania i mądre wykłady.

Konferencję otworzyli Marzena Muszyńska Szwegler, dyrektor Fundacji św. Jadwigi i Paweł Ułaszewski, prezes Fundacji Via Salutis. Była obecna pani MelittaSallai, 96 letnia założycielka Fundacji św. Jadwigi, która podzieliła się z gośćmi konferencyjnymi radami jak sobie ze starością radzić. Po pierwsze patrzeć pozytywnie i akceptować to, co wiek ze sobą  niesie oraz nie brać siebie za bardzo na serio. Po drugie zachować ciekawość światem i ludźmi. Po trzecie  dbać o siebie pielęgnować się bardziej niż w młodości.

Zespół ekspercki w Projekcie złożony z Alicji PrzepiórskiejUłaszewskiej, Joanny Wawrzyniak i Agnieszki Buśk zaprezentował efekty swojej pracy: autorską metodę aktywizacji osób starszych DraBiNa oraz opracowane do realizacji tej metody narzędzia: Narzędziownik dla edukatorów oraz Zeszyt ćwiczeń dla Seniorów.

Autorki zaprezentowały metody (dramę, biografię, narrację, kreatywne pisanie oraz teatr fizyczny) i koncepcje psychologiczne (teorię poliwagalną i drabinę zaangażowania społecznego S.Porgesa oraz rezyliencję R. Hansona), o które oparłyDraBiNę.

S. Porges mówił, że „Bycie innym nie zależy od naszej woli. Od naszej woli zależy natomiast, czy spróbujemy stworzyć dla siebie taki zestaw narzędzi lub też obwodów neuronalnych niezbędnych do tego, byśmy czuli się bardziej bezpieczni i byli odporni na wyzwania otoczenia.” A R.Hanson zdefiniował 12 sił, które służą zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, satysfakcji i więzi.

Autorski opowiedziały o procesie tworzenia metody i narzędzi, o wizycie studyjnej i doświadczeniach zdobytych na Islandii, o wizycie Islandek i szkoleniu przez nich poprowadzonym, podczas którego z metodą kreatywnego pisania i teatru fizycznego zapoznawały się nie tylko ekspertki ale i zaproszona grupa seniorów.

Przeprowadzając uczestników konferencji przez proces tworzenia metody zaprezentowały także fotorelację z przeprowadzonych pilotaży wśród dwóch 10 osobowych grup seniorów oraz dwóch 10 osobowych grup edukatorów. Podzieliły się także wynikami badań focusowych.

Tej prezentacji towarzyszyły głosy i wystąpienia osób biorących udział w pilotażu. Przed gośćmi konferencyjnym stanęli Kazimierz Czyż, Senior biorący udział w pilotażu dl a grup senioralnych oraz Barbara Szczęsny, biorąca udział w szkoleniu pilotażowym dla edukatorów, która na co dzieńpracuje już metodą DraiNaw prowadzonym przez siebie Klubie Seniora w gminie Chrząstowice na Opolszczyźnie.

Wystąpienia te były ważnym głosem, uwiarygadniającym znaczenie metody DraBiNa zarówno dla osób w wieku senioralnym jak i dla środowiska edukatorów.

Potwierdziły one przekonanie ekspertek, że metoda DraBiNa wypełnia lukę na rynku metod i narzędzi do pracy edukacyjnej i aktywizacyjnej oraz prowadzenia warsztatów rozwojowych dla Seniorów, że jest świetną propozycją do kształcenia edukatorów senioralnych oraz, że w pełni odpowiada na potrzeby instytucji zajmujących się aktywizowaniem osób starszych.

Pierwszy dzień konferencji był okazją do zrozumienia koncepcji leżących u podstaw metody oraz zrozumienia motywacji Autorek, by właśnie po nie sięgnąć tworząc DraBiNę.

Wspaniale wpisywały się w to wykłady psychologiczny dr Marty Ułaszewskiej – Żukpt. „Wpływ osobistych doświadczeń na zdolność kontaktu ze swoim ciałem, emocjami i witalnością” oraz pedagożki dr Joanny Wawrzyniak dotyczący aktywności a pomyślnego starzenia się.

Wspaniałym dopełnieniem było wieczorne spotkanie biograficzne  z Panią MelittąSallai.

Drugi dzień konferencji miał wyraźnie charakter praktyczny: warsztatowy i sieciujący.

Ekspertki zaprosiliśmy uczestników do doświadczenia wszystkich trzech metod, które składają się na DraBina.

Były więc i rozgrzewki dramowe i z teatru fizycznego, była DRAMA, BIOGRAFIA i NARRACJA a także kreatywne pisanie.

Prowadzeni przez ekspertki Joannę Wawrzyniak, Agnieszkę Buśk i Alicję PrzepiórskąUłaszewską uczestnicy przymierzaliróżne role, dokonywali wyborów, tworzyli metaforyczny poradnik dobrego życia, w końcu także swoje metafory życia.

Na zadanie „Moje życie jest jak….., bo…., pojawiły się piękne narracje o życiu oraz biograficzne opowieści.

Było też spotkanie z Ewą Marcinek z  Islandii i warsztat kreatywnego pisania.

Poszczególne zespoły zostały także zaproszone do budowania swoich drabiny zaangażowania społecznego.

Ostatnim punktem programu było też sieciowanie. Najpierw prezentacja sieci edukatorów senioralnych, przeszkolonych i pracujących metodą DraBiNaa potem prezentacja założeń sieci instytucji senioralnych. Wszystkie organizacje zostały zaproszone do przystąpienia do sieci instytucji i organizacji senioralnych.

Celem sieci jestintegracja instytucji działających na rzecz osób starszych, wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych, współpraca w celu tworzenia nowych metod, narzędzi i oferty szkoleniowej skierowanej zarówno do Seniorów jak i kadr instytucji senioralnych i działających na rzecz aktywizacji i edukacji Seniorów.

Z dumą informujemy, ze do sieci oprócz organizacji pozarządowych przystąpiła Gmina Świdnica.

Było intensywnie, praktycznie, radośnie i z perspektywą na przyszłość. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób z całej Polski.

Wśród gości byli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego, pani Amelia Dymarek z Gabinetu Wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, pani Agnieszka Kowol Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD i inicjatorka Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, pan Szymon Chojnowski  wiceprezydent Świdnicy, pani Izabela Siekierzyńska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, pani Ewa Story wicedyrektor MOPS w Wałbrzychu, pan Jerzy Sosnowski reprezentujący UTW w Uniwersytecie Wrocławskiem, a także Dolnośląską Społeczną Radę Senioralną oraz Obywatelski Parlament Seniora, pan Wiesław Łabęcki prezes  Świdnickiego UTW,  reprezentanci UTW w Bydgoszczy, Szklarskiej Porębie oraz przedstawiciele wielu zacnych instytucji senioralnych i ngo-sów z całej Polski (ziemi śląskiej, opolskiej, dolnośląskiej, mazowieckiej, przemyskiej, kujawsko-pomorskiej, warmińsko-mazurskiej.

Konferencja była ostatnim etapem projektu a my mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy z edukatorami, organizacjami w sieci oraz propagowanie metody DraBiNa w całej Polsce.

Zapraszamy do odwiedzenia fanpagu projektu na facebooku www.facebook.pl/dramabiografianarracja, do współpracy w sieci, do korzystania z oferty szkoleniowej czy mentorskiej realizowanej przez ekspertki i  Fundację Via Salutis (viasalutis.pl@gmail.com)

Projekt jest realizowany przez partnerstwo: Fundacja św. Jadwigi, Fundacja Via Salutis ,Os Pressan, w ramach Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy norweskich i EOG. Patronat medialny nad projektem objął Głos Seniora.