• 17 kwietnia 2024 03:57

KONFERENCJA „DOŚWIADCZENIA I INSPIRACJE W POLITYKACH SENIORALNYCH GMIN” NA IX MIĘDZYNARODOWYCH SENIORALIACH W KRAKOWIE

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie otworzyła konferencja pt. ,,Doświadczenia i inspiracje w politykach senioralnych gmin” zorganizowana 21 września przez Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora, organizatora Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Konferencja odbyła się w Pałacu Krzysztofory.

Otworzyli ją: Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora, Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej oraz goście honorowi: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dyrektor Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uczestniczyli w niej koordynatorzy ds. polityki senioralnej z ponad 100 samorządów partnerskich, zrzeszonych w programie Gmina Przyjazna Seniorom. Eksperci zgromadzeni na konferencji podjęli się tematów bardzo istotnych w życiu seniorów tj. dostępność, wykluczenie, opieka długoterminowa, polipragmazja, de instytucjonalizacja, samotność, pomoc sąsiedzka i edukacja międzypokoleniowa.

Samorządowcy dzielili się też własnymi doświadczeniami, jak również pomysłami co dalej można zrobić w kierunku skutecznego rozwoju polityki senioralnej w Polsce.

Skip to content