• 28 lutego 2024 04:26

Nowohucka Akademia Seniora to jedyny w Nowej Hucie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Głównymi celami działalności Akademii jest aktywizacja i autokreacja osób starszych, propagowanie wiedzy na temat utrzymania zdrowia w wieku senioralnym, upowszechnianie wiedzy o kulturze, umożliwianie wymiany kulturalnej między generacjami.

Akademia organizuje szereg ogólnorozwojowych i powszechnie dostępnych zajęć o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, skierowanych do środowiska seniorów nie tylko z Nowej Huty, ale także całego Krakowa i okolicznych gmin. W ofercie programowej znajdują się wykłady, kursy, warsztaty oraz wyjścia do instytucji kultury i spacery z przewodnikami. 

W roku akademickim 2022/23 na Słuchaczy czeka wiele propozycji edukacyjno-kulturalnych, z których mogą skorzystać wraz z osobą towarzyszącą.

Są to m.in.:

  • lektorat języka angielskiego (różne poziomy zaawansowania);
  • lektorat języka niemieckiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany);
  • zajęcia artystyczne;
  • zajęcia teatralne;
  • kurs komputerowy i obsługi urządzeń mobilnych;
  • gimnastykę  i jogę.

Dodatkowo:

  • wykłady m.in. z takich dziedzin jak: medycyna, historia, sztuka, podróże, ekologia, prowadzone przez zaproszonych gości – ekspertów z danej dziedziny;
  • spotkania z kulturą czyli wyjścia do krakowskich instytucji kultury np. opery, filharmonii, muzeów, teatrów;
  • wycieczki i spacery krajoznawcze.

Prowadzona w Akademii działalność umożliwia seniorom poszerzanie ich zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności, a także przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Umożliwia swoim słuchaczom samorozwój oraz daje im poczucie przynależności i bezpieczeństwa poprzez czynne uczestnictwo w życiu społecznym.

Nowohucka Akademia Seniora to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, która działalność rozpoczęła w lutym 2010 r. Od roku akademickiego 2021/22 prowadzeniem NAS i jedynym organizatorem zajęć jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.

Wszystkie bieżące informacje na temat działalności NAS oraz szczegółowy program na dany rok akademicki znajduje się na stronie: www.krakownh.pl.

Skip to content