• 29 lutego 2024 15:58

Konferencja prasowa “Senior w Ruchu” już 29 sierpnia – Busko-Zdrój

sie 26, 2022

Ogólnopolska konferencja prasowa SENIOR W RUCHUInauguracja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Senior w Ruchu” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki

29 sierpnia 2022 roku, o godz. 11:00 na Stadionie Miejskim w Busku-Zdrój (ul. Janusza Kosocińskiego 1) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Pani Minister Anny Krupki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,  Pana Waldemara Sikory – Burmistrza Busko-Zdrój oraz Pana Łukasza Salwarowskiego-Prezesa Stowarzyszenia MANKO-Głosu Seniora. Konferencja realizowana jest w ramach kampanii „Senior w Ruchu” organizowanej przez Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora pod patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem wydarzenia jest Gmina Uzdrowiskowa Busko-Zdrój.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane cele kampanii „Senior w Ruchu”, a także nastąpi oficjalne ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu na: Sportową Seniorską Gminę Roku, Sportową Seniorską Organizację Roku, Aktywnego Seniora-Sportowca Roku, Sportowy Seniorski Event Roku. Konferencja przyczyni się do promocji tematyki sportu rekreacyjnego wśród osób 60+ oraz promocji działań Ministerstwa Sportu i Turystyki. Plan konferencji obejmuję także uroczyste wręczenie certyfikatów dla samorządów, instytucji partnerskich kampanii oraz dla Firm Przyjaznych Seniorom, honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora. Konferencja zostanie przeprowadzona w konwencji hybrydowej i będzie skierowana do Seniorów, organizacji seniorskich, samorządów, instytucji publicznych i społecznych w całej Polsce.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA SENIOR W RUCHU

Celem kampanii społecznej Senior w Ruchu jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów i ich wiedzy na temat wpływu sportu i aktywności na zdrowie. Kampania oprócz szerokiej edukacji pro-zdrowotnej zakłada m.in. przeprowadzenie 12 międzypokoleniowych Marszów po Zdrowie z Głosem Seniora, 12 Sportowych Akademii Seniora, które odbędą się w 12 miejscowościach w Polsce (w tym 5 w woj. świętokrzyskim). Organizacja kampanii, jak również marszów ma na celu integracje międzypokoleniową, zapewnienie wspólnej aktywności dla dzieci, młodzieży i seniorów, a także zwiększenie świadomości uczestników na temat profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia oraz patriotyzmu.

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora działa od 20 lat, a od 10 – pod patronatem i we współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny i  Polityki Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta – zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją i edukacją osób 60+ w obszarze zdrowia, ekonomii, prawa  i bezpieczeństwa. Realizujemy proseniorskie programy, takie jak GMINA PRZYJAZNA SENIOROM, w którym uczestniczy już ponad 190 samorządów, czy OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA, którą posiada już ponad 500 000 osób i honoruje ponad 3 000 firm z  całej Polski. Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora – Łukasz Salwarowski zasiada w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Skip to content