• 23 maja 2024 05:36

Europa to niezmiernie zróżnicowany kontynent. Wiele państw różni się od siebie pod względem etnicznym, językowym czy kulturowym. Kontrast w szczególności widać pomiędzy Europą Wschodnią, a Europą Zachodnią, gdzie różnice pod względem rozwinięcia gospodarczego niektórych regionów są ogromne i jest to ważny element tożsamości poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Przyglądając się Europie Wschodniej i Zachodniej, możemy zauwazyć, że w poszczególnych krajach widać duże dysproporcje nie tylko w poziomie życia czy zarobków, ale największym obrazem dysonansu jest PKB per capita. Głównie z tego powodu – oraz dla własnej korzyści jako organizacji – Unia Europejska zdecydowała o uruchomieniu programów wspierających gorzej rozwinięte regiony.

Warto jednak zastanowić się, czy dotychczasowa polityka spójności oraz rozdzielania środków na inwestycje była prowadzona w sposób adekwatny do potrzeb? I które regiony na tym zyskały najbardziej?

Podczas panelu na XXXI Forum Ekonomicznym (6-8 września) w Karpaczu, paneliści ocenią dotychczasową politykę spójności Unii Europejskiej na proces europeizacji i regionalizacji, a także zastanowią się, jaka powinna być w kolejnych latach rola instytucji regionalnych w Europie Zachodniej i Wschodniej.

Unijne dotacje miały na celu rozwinięcie nowego rynku do rozkwitu zachodnich inwestycji, co miało przynosić korzyści dla obu stron: gorzej i lepiej rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Plusy takiego systemu niewątpliwie spowodowały rozwój zacofanego jeszcze 30 lat temu regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale czy na pewno możemy mówić o przezwyciężeniu tych nierówności? I czy dotąd prowadzona polityka wsparcia słabiej rozwiniętych regionów za pomocą dotacji płynących ze Wspólnoty była wystarczająca?

Uczestnicy panelu wspólnie zastanowią się, czy kompetencje i zasoby regionów zostały wystarczająco wzmocnione dzięki ich zaangażowaniu w unijne programy wsparcia oraz czy same instytucje regionalne w Europie Południowej i Wschodniej odpowiednio wykorzystują szanse otrzymywane od Unii Europejskiej. Będzie to również moment, by zapytać, czy państwom Europy Zachodniej zależy na podnoszeniu poziomu rozwoju gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej do tego, które same reprezentują.

Moderator: Emanuele Errichiello – doktor, London School of Economics, Włochy

Zaproszenie paneliści:
Marcin Krzyżanowski
– Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska
Ryszard Czarnecki – polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska
Emanuele Errichiello – doktor, London School of Economics, Włochy
Agnieszka Chłoń-Domińczak – profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Dumitru Tudor Jijie – profesor, Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy, Rumunia
Władysław Ortyl – polityk, marszałek województwa podkarpackiego, Polska

XXXI Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 6-8 września w Karpaczu, w województwie dolnośląskim.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Zapraszamy do udziału!

Publikacja została dodana w ramach Patronatu Medialnego Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, nad XXXI Forum Ekonomicznym

Skip to content