• 23 czerwca 2024 19:46

Występ Chóru „Jagiellonki” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Mediplan w Konstantynowie Łódzkim

Występ Chóru „Jagiellonki” 14 czerwca 2022r. Seniorów z Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Mediplan w Konstantynowie Łódzkim, odwiedził Chór „Jagiellonki”. Jest to Chór Klubu Seniora działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi. Mieszkańcy ZOLu słuchali, a także wspólnie śpiewali piosenki ze znanego i lubianego repertuaru. Nie zabrakło też utworów wykonanych wyłącznie przez Artystów z Chóru „Jagiellonki”, ponieważ część dzieł była autorska. Seniorzy działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi, sami tworzą teksty i melodię. Szeroki repertuar bardzo korzystnie wpłynął na wzajemną integrację i dobre samopoczucie, zarówno, Mieszkańców ZOLu Mediplan, jak ich Gości.

Wraz z Chórem wystąpiła też Ambasadorka Głosu Seniora Pani Halina Dębińska.Warto podkreślić, że oddziaływanie muzyką jest częścią terapii. Wpływa na psychikę, ciało człowieka, sferę emocjonalną, komunikację międzyludzką, czy umiejętności interpersonalne. Bardzo duże znaczenie w spotkaniu z Chórem „Jagiellonki” miał fakt, że cały jego przebieg był dostosowany do wieku odbiorców, ich możliwości, funkcjonowania poznawczego i potrzeb. To spotkanie miało bardzo korzystne oddziaływanie na całą grupę naszych Seniorów – aktywizowało Mieszkańców ZOLu, a tym samym wpłynęło na poprawę ich samopoczucia, polepszyło nastrój, zwiększyło energię i motywację do działania, a Artystom dało możliwość spotkania się z osobami przebywającymi w placówce opiekuńczej, porozmawiania z nimi oraz poznania takiego miejsca od środka. Niewątpliwie łączącym elementem był śpiew,  który umożliwił porozumiewanie się zarówno na płaszczyźnie społecznej i somatycznej, a także wspólne przeżywanie i wyrażanie emocji. 

Dobrze znana muzyka przywołała wspomnienia, uruchomiła pamięć i wzbudziła pozytywne emocje. Pozwoliło to na przełamanie barier, wzbudziło radość, pozytywne nastawienie i energię. Wszystko to było formą twórczego działania, co niewątpliwie wpłynęło na wyższe poczucie własnej wartości i pewności siebie, a także pozwoliło na wyrażenie siebie, zaangażowanie w działanie, nawiązanie nowych relacji, rozwój, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. W ten sposób połączona została przeszłość z przyszłością, ponieważ aktywność jest koniecznym warunkiem społecznego życia – niezależnie od wieku. To spotkanie wpłynęło korzystnie na szerzenie i pielęgnowanie kontaktów towarzyskich, poprawiło kondycję psychiczną naszych Seniorów. Wpłynęło zatem, na proces pozytywnego starzenia się, zgodnie z którym, należy „dodawać życia do lat, a nie lat do życia.”