• 27 lutego 2024 16:56

10 lat Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie!

W dniu 4 listopada 2021 r., w auli Zespołu Szkół Mechanicznych odbyła się uroczystość 10 lecia Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Piotr Calbecki – marszałek województwa kujawsko – pomorskiego, dr inż. Adam Rejmak – rektor Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz obecny na uroczystości dr Jarosław Kołtuniak – starosta radziejowski.m

Z powodu pandemii, wydarzenie miało roczne opóźnienie, jednak nie przeszkodziło to nam w świętowaniu jubileuszu.

Przewodniczący rady słuchaczy Jan Jaworski wraz z Wandą Wiatrowską powitali zaproszonych gości, a następnie przedstawili rys historyczny radziejowskiego Oddziału. Prowadzący podziękowali wszystkim osobom, które na przestrzeni lat pomagały radziejowskim seniorom w realizacji ich przedsięwzięć. Podziękowania otrzymały zarówno osoby indywidualne jak i instytucje. W trakcie imprezy gościom umiliła czas grupa kabaretowa naszego UTW „Co Wy Na To?” i chór „Largo”.

Wśród zaproszonych gości, byli : Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, dr. Zbigniew Brenda Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ewa Murszewska pełnomocnik rektora KSW, prof. Stanisław Kunikowski były rektor KSW, Jerzy Nowacki prezes zarządu KDUTW, dr. Marek Szuszman – wójt gminy Radziejów, Sławomir Bogucki – burmistrz Piotrkowa Kujawskiego, Sławomir Bykowski – burmistrz Radziejowa oraz były starosta Marian Zieliński, dyrektorzy szkół powiatowych: Lila Filutowska, Jacek Malinowski, Grzegorz Sobczak, Błażej Bartczak oraz dyrektor Biblioteki Danuta Wielgosz. Wszyscy serdecznie gratulowali naszym seniorom, a także życzyli kolejnych jubileuszy.

Oddział KDUTW w Radziejowie powstał z inicjatywy ówczesnego prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr. Marka Szuszmana, rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku prof. Stanisława Kunikowskiego, byłego starosty radziejowskiego Mariana Zielińskiego oraz przewodniczącego Rady Słuchaczy KDUTW we Włocławku Jerzego Nowackiego.

Pomysł utworzenia w Radziejowie Oddziału KDUTW spotkał się z dużym zainteresowaniem seniorów. W ciągu minionych 10 lat Rada Słuchaczy przygotowywała ciekawą i atrakcyjną ofertę zajęć dla radziejowskich studentów, m.in.: wykłady, spotkania autorskie, kursy językowe, komputerowe, zajęcia sportowe i rękodzielnicze. Wielokrotnie organizowane były wycieczki krajoznawczo – turystyczne, wyjazdy do opery i teatru. Działalność ta udokumentowana jest już w pięciu kronikach.

Uniwersytet uczestniczył w międzynarodowych unijnych programach „Grundwig” i „ERASMUS”. Jednym z etapów ich realizacji były wyjazdy słuchaczy do Turcji, na Cypr i do Chorwacji. Realizowany został ogólnopolski projekt „Rok dla klimatu”, w ramach którego członkowie uczestniczyli w spotkaniach tematycznych w Celestynowie, Gdańsku oraz Nieborowie. Na zaproszenie europosła Tadeusza Zwiefki przewodniczący czterech Oddziałów UTW byli w Brukseli. 

Działania i osiągnięcia Uniwersytetu doceniły władze Kujawskiej Szkoły Wyższej, które na wniosek Zarządu KDUTW nadały tytuł „Honorowego Członka” dr Markowi Szuszmanowi i Janowi Jaworskiemu, a z okazji 10 – lecia utworzenia Oddziału w Radziejowie – Wandzie Wiatrowskiej i Szymonowi Szynkowskiemu.

Powstała ciekawą ofertę dla seniorów, dla których czas emerytury nie musi być czasem osamotnienia i bezczynności. To właśnie teraz można realizować marzenia, rozwijać zainteresowania, poznawać ciekawych ludzi i być – po prostu – SZCZĘŚLIWYM.  

Skip to content