• 17 lipca 2024 23:51

Miniona sobota w Olkusz Srebrne Miasto należała do nieco starszych mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości!

Święto rozpoczęto panelem wykładowym. Uczestnicy Senioraliów zebrani w Centrum Kultury wysłuchali wykładów m. in. o profilaktyce słuchu, aktywności fizycznej, sposobach radzenia sobie z bólem, zdrowym stylu życia czy problemach dotyczących stóp. W dalszej części prelekcje dotyczyły olkuskiego herbu, biblioteki dla seniorów oraz Olkusza na łamach „Trybuny Robotniczej”.

Po południu seniorzy świętowali na olkuskim rynku. Po tradycyjnym powitalnym korowodzie olkuski burmistrz Roman Piaśnik przekazał na ręce przewodniczącej Olkuskiej Rady Seniorów – Zdzisławy Gardeły klucze do miasta. “To Wy dziś sprawujecie władzę w Olkuszu. Jestem pewien, że tę władzę wykorzystacie do tego, by godnie reprezentować nasze miasto i aby wszyscy widzieli, jakich mamy wspaniałych seniorów w Srebrnym Mieście. Dziękuję, że tak licznie i hucznie obchodzicie swoje święto. Życzę Wam wszystkiego dobrego!” – tak uczestników Senioraliów powitał burmistrz Roman Piaśnik. Zanim uczestnicy ruszyli do wspólnej zabawy, wręczono nagrody uczniom szkół z terenu gminy Olkusz, którzy wzięli udział w konkursie na logotyp Olkuskiej Rady Seniorów.Część artystyczną otworzył występ chóru „Renesans” Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tego popołudnia publiczność jeszcze kilkukrotnie oklaskiwała dwie jego solistki: Jolantę Kurkowską i Mirę Chochół.Na tanecznej scenie zaprezentowała się utytułowana para z Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Krystyna Wodecka i Stanisław Serafin – najpierw w pasodoble, a następnie w gorącej cza-czy. Tego dnia atrakcji na olkuskim rynku nie brakowało. Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy mieli okazję podziwiać prace studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla chętnych MOSiR Olkusz przygotował sportowe zabawy i konkursy.


Zainteresowani mogli otrzymać Karty Seniora i Koperty Życia.Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik oraz Olkuska Rada Seniorów, a współorganizatorami: MOK Olkusz, Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Stowarzyszenie Wszyscy Dla Wszystkich, Klub Sportowy Flika. Patronat medialny sprawował „Przegląd Olkuski” i ,,Głos Seniora” wydawany przez Stowarzyszenie MANKO.