• 24 maja 2024 09:57

Projekt edukacyjny “Monte.22” pod patronatem medialnym Głosu Seniora!

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału dzieci i młodzież w kolejnej edycji projektu pt. „MONTE 22”, który polega na przygotowaniu elektronicznego materiału jako formy odpowiedzi na apel weteranów.

Prace można przesyłać do 6 czerwca 2022 na adres: snp@narebskipoint.pl
Rekomendujemy wykorzystanie wszelkich literackich form (karta z pamiętnika, opowiadanie, esej , wiersz i inne) oraz wszelkie inne formy (plakat, skan pracy plastycznej, nagranie głosowe, filmowe – np. śpiewanej piosenki, itp.).

Maksymalny czas trwania filmu to 10 minut. Organizatorzy chętnie odpowiedzą na pytania uczestników pod adresem: snp@narebskipoint.pl.

Najciekawsze materiały (za zgodą autorów) zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „Narębski Point” oraz zostaną przesłane do prof. Wojciecha Narębskiego.

Skip to content