• 23 czerwca 2024 19:27

Srebrny Rynek strategicznym obszarem polskiego przemysłu

maj 27, 2022

Badania jednoznacznie wskazują: mamy do czynienia z globalnym zjawiskiem sukcesywnie starzejącego się społeczeństwa. Polska gospodarka niedługo stanie przed wyzwaniem, jakim będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału seniorów. Tegoroczna V edycja Forum Wizja Rozwoju kontynuuje rozważania nad tematem srebrnej gospodarki. Już 20 i 21 czerwca w Gdyni eksperci pochylą się nad możliwościami, jakie daje ekonomii aktywność osób starszych na polskim rynku. — Seniorzy, z roku na rok, coraz częściej deklarują chęć aktywności zawodowej i społecznej — podkreśla Małgorzata Zwiercan, inicjatorka wydarzenia.

Małgorzata Zwiercan

Współczesny senior znacznie odbiega od stereotypu niedołężnego staruszka. Z roku na rok ta grupa staje się coraz aktywniejsza i wciąż zgłasza gotowość do działania oraz dalszego rozwoju. Jest to wielka szansa dla polskiej ekonomii, ponieważ, jak wskazują prognozy, w roku 2050 blisko 35% mieszkańców miast mają stanowić osoby w wieku 65 lat i starsze; na wsiach natomiast ich udział szacuje się na około 30%. Eksperci Forum Wizja Rozwoju, jak co roku, skoncentrują się na pozytywnych aspektach zjawiska, popularyzując tym samym podejście prorozwojowe oraz odchodzenie od pesymistycznego postrzegania zmian demograficznych w polskim społeczeństwie.

To niezwykle istotne zagadnienie, zwłaszcza że w ostatnich latach bardzo intensywnie zmienia się świadomość osób starszych. Seniorzy, z roku na rok, coraz częściej deklarują chęć aktywności zawodowej i społecznej — mówi Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju. — Polska gospodarka powinna tę deklarację wykorzystać jak najlepiej i skoncentrować się na działaniach, które znacznie by tę aktywizację seniorom ułatwiły. Mowa tu o wieloaspektowym działaniu: kulturowym, prozdrowotnym, oświatowym, przestrzennym czy technologicznym. Podjęcie tego wyzwania może uczynić Srebrny Rynek siłą napędową naszej ekonomii.

Właśnie dlatego tak ważnym elementem debat Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będą systemy wsparcia osób starszych. W ubiegłym roku w ramach IV Kongresu Srebrnej Gospodarki odbyły się aż cztery panele. Zgodnie z tradycją wydarzenia również w tym roku eksperci podejmą zagadnienie aktywizacji seniorów, interakcji, solidarności oraz znaczenia tych aspektów dla gospodarki lokalnej i narodowej. Nie zabraknie także dyskusji poświęconych innowacyjnym technologiom, których adresatem byłyby właśnie osoby starsze. Założeniem Kongresu Srebrnej Gospodarki jest popularyzacja projektowania międzypokoleniowego mającego na celu dostosowanie dóbr i usług do potrzeb osób o różnym wieku, ich kondycji fizycznej i możliwościach poznawczych. V Forum Wizja Rozwoju przyjrzy się korzyściom, jakie polskiemu rynkowi może przynieść wdrożenie działań uwzględniających gerontotechnologię — klucz do ułatwienia seniorom podjęcia aktywności zawodowej.

W dobie zmian demograficznych Polska powinna traktować Srebrny Rynek jako jeden ze strategicznych obszarów, który nie tylko podniesie poziom życia seniorów, ale także ukierunkuje działania polskiego przemysłu, uwzględniające potrzeby najstarszych przedstawicieli społeczeństwa.