• 28 lutego 2024 04:48

Panel Głosu Seniora na Europejskim Kongresie Samorządów

mar 25, 2022

Z przyjemnością informujemy, że jeden z paneli na tegorocznym VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach został zorganizowany przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ze współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich! Nazwa panelu brzmi Program Gmina Przyjazna Seniorom szansą rozwoju samorządów i lokalnych przedsiębiorców w obliczu pandemii!


W czasie panelu uczestnicy Kongresu dowiedzą się dokładnie czym jest program GMINA PRZYJAZNA SENIOROM, do którego przystąpiło już 180 samorządów. Poruszymy kwestie szans i korzyści, jakie czerpie gmina, seniorzy oraz lokalni przedsiębiorcy z przystąpienia do programu Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora? Rozważymy również to jak pandemia wpłynęła na sytuacje seniorów oraz przedsiębiorców w lokalnej społeczności.

W panelu wezmą udział:
Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora
Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wojciech Bakun  – Prezydent Miasta Przemyśla
Dariusz Woźniak  – Skarbnik Powiatu Świeckiego
Anita Richert – Kaźmierska –  Zastępca Wójta Gminy Kolbudy

Budowanie wspólnoty przyszłości to hasło tegorocznego, VII Europejskiego Kongresu Samorządów. Europa wychodzi z poważnego kryzysu. Silny samorząd ma tu wielką rolę do odegrania. Jak wspólnie budować przyszłość?

VII Europejski Kongres Samorządów to:
^ miejsce spotkań przywódców lokalnych społeczności wraz z reprezentantami administracji
państwowej, przedstawicielami biznesu oraz organizacji pozarządowych
^ najważniejsze spotkanie włodarzy europejskich regionów organizowane w Polsce
^ ponad 100 wydarzeń – warsztatów, paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych, prezentacji
i wykładów zorganizowanych w dziesięć ścieżek tematycznych

Współpraca miast i regionów Europy na płaszczyźnie ekonomicznej oraz społecznej wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę naszego kontynentu. VII Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.
W tegorocznej edycji program składa się na dziesięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 110 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji.
Ponad 1500 gości – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.


Tegoroczny Kongres po raz kolejny odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.
Zapraszamy w dniach 11-12 kwietnia 2022
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów

Skip to content