Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Łukasz Salwarowski

Jest inicjatorem większości projektów w MANKO, tych zrealizowanych i tych, które czekają na realizację. Człowiek orkiestra – PRowiec, marketingowiec, szkoleniowiec, antytytoniowiec. Redaktor naczelny magazynu dla studentów i dla seniorów, a tym samym ulubieniec i studentek i seniorek. Co tu dużo mówić… MANKO MAN!

  

HISTORIA

Od 18 lat Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych (tj.: Lokal BEZ papierosa, Polska BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna się po 60-tce).

 Od 6 lat we współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia oraz wieloma innymi instytucjami zajmujemy się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych. Wydajemy Ogólnopolski Magazyn „Głos Seniora” (30 tys. sztuk) wraz z jego lokalnymi edycjami, warszawską (8 tys. sztuk) i rzeszowską (5 tys. sztuk) oraz Ogólnopolską Kartę Seniora. Jesteśmy też organizatorem Dni Seniora (bezpłatne wykłady, porady i badania z zakresu zdrowia, prawa, bezpieczeństwa i ekonomii). Głos Seniora dystrybuowany jest w organizacjach seniorskich tj.: ponad 300 UTW (Uniwersytetach Trzeciego Wieku), klubach seniora oraz urzędach miast partnerskich.  Ogólnopolską Karta Seniora posiada już prawie 100 tysięcy seniorów, a dzięki niej mogą korzystać ze zniżek już w ponad 1000 punktach, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Do naszych pro-seniorskich inicjatyw należą też m.in. Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz Dni Zdrowia Seniora, które organizujemy w wielu miastach partnerskich w Polsce. W Głosie Seniora propagujemy inicjatywy pro-seniorskie, inspirujemy do działania oraz zajmujemy się edukacją osób starszych w kwestiach prawnych, ekonomicznych, społecznych i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto w edycji warszawskiej i rzeszowskiej promujemy lokalne projekty i wydarzenia na rzecz seniorów oraz miejsca i ludzi działających w sprawach osób starszych. Na łamach naszego magazynu organizowane są liczne konkursy dla Seniorów, mające na celu propagowanie aktywnego stylu życia oraz zainteresowań i pasji osób 60+: Opowiedz nam swoją historię, Miłość po 60-tce, Stylowa Seniorka, Gotuj razem z nami, Zwierzak sposobem na samotność oraz Senior Działkowiec.

 Dwa lata temu rozpoczęliśmy też projekt Miasto Przyjazne Seniorom.  W jego ramach ściśle współpracujemy już z ponad 60 miastami i gminami w całej Polsce, są to m.in. Warszawa, Rzeszów, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Zabierzów, Dzierżoniów, Stary Sącz, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice, Kłodzko, Tomaszów Lubelski, Włocławek, Ustrzyki Dolne, Lębork, Andrychów, Jejkowice, Lubanie, Pieszyce, a także Nowe Miasto Lubawskie. W części z tych gmin i miast wydaliśmy lokalne edycje Ogólnopolskiej Karty Seniora, organizujemy Dni Seniora oraz wydajemy lokalną edycję Głosu Seniora. Dzięki temu seniorzy tych miast mogą korzystać ze zniżek w całej Polsce oraz poszerzać wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz ekonomii. Lokalna Karta Seniora działa zarówno na terenie miasta, jak i w całej Polsce, dzięki czemu seniorzy mogą korzystać z niej poza miejscem zamieszkania. 

NASZE PROJEKTY

GŁOS SENIORA

Dla Seniorów wydaliśmy już 36 numerów Ogólnopolskiego Magazynu „Głos Seniora” (nakład
30 tys. sztuk) oraz 2 numery „Rzeszowskiego Głosu Seniora” (nakład 5 tys. sztuk), a także Warszawskiego Głosu Seniora w których propagujemy inicjatywy pro-seniorskie, inspirujemy do działania oraz zajmujemy się edukacją osób starszych w kwestiach prawnych, ekonomicznych, społecznych i profilaktyki zdrowotnej. Na łamach naszego magazynu organizowane są liczne konkursy dla Seniorów: Opowiedz nam swoją historię, Miłość po 60tce, Stylowa Seniorka, Gotuj razem z nami, Zwierzak sposobem na samotność oraz Senior Działkowiec. „Warszawski Głos Seniora” o nakładzie 8 tys. sztuk dystrybuowany będzie w organizacjach seniorskich tj.: Dzielnicowe Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, domy seniora oraz biblioteki.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

Ogólnopolską Karta Seniora posiada już 100 tysięcy seniorów, a dzięki niej mogą korzystać ze zniżek już w ponad 1000 punktach, instytucjach oraz ośrodkach zdrowia w całej Polsce. Dwa lata temu rozpoczęliśmy też projekt Miasto Przyjazne Seniorom.  W jego ramach ściśle współpracujemy już z ponad 60 miastami i gminami w całej Polsce, są to m.in. Warszawa, Rzeszów, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Zabierzów, Dzierżoniów, Stary Sącz, Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice, Kłodzko, Tomaszów Lubelski, Włocławek, Ustrzyki Dolne, Lębork, Andrychów, Jejkowice, Lubanie, Pieszyce, a także Nowe Miasto Lubawskie. W części z tych gmin i miast wydaliśmy lokalne edycje Ogólnopolskiej Karty Seniora, organizujemy Dni Seniora oraz wydajemy lokalną edycję Głosu Seniora. Dzięki temu seniorzy tych miast mogą korzystać ze zniżek w całej Polsce oraz poszerzać wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz ekonomii. Lokalna Karta Seniora działa zarówno na terenie miasta, jak i w całej Polsce, dzięki czemu seniorzy mogą korzystać z niej poza miejscem zamieszkania. 

OGÓLNOPOLSKIE SERNIORALIA W KRAKOWIE

Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie to wspaniałe wydarzenie, którego celem jest kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie poprzez kształtowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+. Na Ogólnopolskie Senioralia zapraszamy przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski. Ogólnopolskim senioraliom towarzyszą liczne wydarzenia m.in.: pochód otwierający, wykłady, bezpłatne badania i konsultacje oraz wieczorna impreza integracyjna.

DNI ZDROWIA SENIORA

Wydarzenie jest skierowane do seniorów oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. Organizując panele dyskusyjne z uznanymi ekspertami i ciekawymi moderatorami chcemy edukować i motywować do świadomego dbania o zdrowie. Do realizacji Programu zaprosiliśmy organizacje i instytucje z dużym doświadczeniem w popularyzacji edukacji prozdrowotnej.  Wydarzeniu towarzyszy cykl wykładów na temat profilaktyki zdrowotnej (prewencja
w zakresie chorób słuchu i serca, informacje na temat bezpiecznego zażywania środków leczniczych oraz dostępnych metod rehabilitacji) oraz seria bezpłatnych badań (podstawowych, dermatologicznych, kardiologicznych, diabetologicznych).

STOWARZYSZENIE MANKO

Stowarzyszenie MANKO – kreatywna organizacja pozarządowa, inicjator kampanii społecznych i wydawca magazynów.

Przejdźmy jednak do początku. Wrzesień 1998, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Grupa znajomych wpada na pomysł, by stworzyć magazyn, dzięki któremu mogliby promować przyświecające im idee. Tak powstaje Miesięcznik Studencki MANKO.

 W 2004 roku redakcja magazynu stworzyła Stowarzyszenie MANKO, zaś po roku, Miesięcznik Studencki był już skierowany do wszystkich krakowskich studentów, a od 2007 – również katowickich.

 Od tej pory skutecznie nagłaśniamy wszelkie problemy i kwestie dotyczące zdrowia czy ekologii oraz rozpowszechnialiśmy takie wartości, jak wolność słowa, solidarność, rozwój osobisty, demokracja. Pozostaliśmy wierni swoim ideałom. Wciąż wierzymy, iż odpowiedzialność za przyszłość leży szczególnie na młodych obywatelach, lecz każdy ma siłę do dążenia do pozytywnych zmian. Właśnie dlatego staramy się aktywizować nie tylko studentów kulturalnej stolicy Polski, ale cale społeczeństwo – również tak zaniedbywanych seniorów.

Wyrazem tego jest organizowanie licznych kampanii społecznych oraz wydawanie magazynów, takich jak Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl Zdrowo czy Obywatelski Kraków.

Nasze projekty od samego początku nastawione były na szerzenie kultury, pomocy humanitarnej oraz ekologii. Lata 2004-2005 skupione były na Festiwalu Kieslowskiego, Eko-segregacji oraz pomocy dla Czeczenii. W 2006 roku, po realizacji międzynarodowej konferencji SmokeFree Europe 2005, w naszej działalności nastąpiła zmiana. Zwróciliśmy się wtedy głównie ku promowaniu zdrowia, realizując nasze najbardziej spektakularne kampanie: RyzyKochania, Lokal Bez Papierosa, Polska Bez Dymu czy Nie Pal Przy Dziecku.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i skuteczności zostaliśmy dostrzeżeni przez międzynarodowe organizacje zdrowotne: WHO, Fundację Bloomberga, Tobacco Free Kids, World Lung Fundation.

Wytrwała praca Stowarzyszenia MANKO została uhonorowana nagrodami w wielu prestiżowych konkursach, w tym: Global Tobacco Control Alumni Awards for Excellence 2012 organizowanym przez Uniwersytet John’s Hopkins Bloomberg School of Public Health w kategorii "Tobacco Control Advocacy, Nagrodą Prymasa Polski „Białe Kruki”, podwójnym wyróżnieniem w konkursie dla najlepszych kampanii PR 2011 „Złote Spinacze”, organizowanym przez Związek Firm Public Relations oraz wyróżnieniem w Konkursie „Kryształy Soli”, przyznanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Obecnie skupiamy się na działalności proseniorskiej. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla osób 60+ z różnych części kraju. Wydajemy magazyn "Głos Seniora" i Ogólnopolską Kartę Seniora, dzięki której edukujemy seniorów z zakresu ekonomii, a przedsiebiorów w temacie srebrnej gospodarki.

 

Jak nas wesprzeć?

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia MANKO

Działalność organizacji pożytku publicznego, jaką jest Stowarzyszenie MANKO (wydawca Głosu Seniora oraz pomysłodawca Programu Ogólnopolska Karta Seniora) zależna jest między innymi od środków pozyskanych z darowizn, w tym funduszy przekazanych w czasie rozliczania się z fiskusem, w ramach 1% podatku.Dlaczego warto nas wesprzeć?

Dlaczego warto nas wesprzeć?
  • jesteśmy organizatorem licznych kampanii społecznych m.in. Lokal Bez Papierosa, Polska Bez Dymu, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, RyzyKOchania, Pilnuj Drinka, Zdrowie to styl życia . Kampanie te mają na celu ukazanie istotnych problemów społecznych oraz edukację z zakresu rozmaitych dziedzin życia codziennego;
  • od kilku lat prowadzimy działania pro-seniorskie, które polegają głównie na aktywizowaniu osób 60+. Do działań tych wykorzystujemy takie narzędzia jak: magazyn Głos Seniora w wersji ogólnopolskiej oraz lokalnych, a także Program Ogólnopolska Karta Seniora;
  • pracujemy zarówno na rzecz seniorów zrzeszonych w UTW, kluby seniora i inne organizacje seniorskie, a także osób niezrzeszonych. Wszystkich zachęcamy do aktywnego spędzania czasu, zdrowego stylu życia, a także udziału w licznych wydarzeniach tworzonych z myślą o osobach 60+. Stowarzyszenie MANKO jest organizatorem m.in. Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie, Mikołajkowego Dnia Zdrowia Seniora.

Nasz NR KRS: 0000225549
Napisz Testament


Testament to jeden z ważniejszych dokumentów, który możemy stworzyć. Zapisane w nim słowa rozstrzygną bowiem o tym, do kogo trafi zgromadzony przez całe nasze życie majątek. Majątek to zarówno gotówka, nieruchomości, jak i posiadane dobra, takie jak samochód, obrazy, pamiątkowe fotografie. Dzięki spisaniu tak zwanej ostatniej woli możemy być pewni, że w przypadku naszej śmierci wskazane dobra trafią w odpowiednie ręce.

Uwzględnij Stowarzyszenie MANKO w testamencie

Najważniejsze, aby sporządzony testament w pełni oddawał naszą wolę. Jeśli najważniejsze jest dla Was wsparcie i zabezpieczenie najbliższych, pamiętajcie, żeby wspomnieć o nich w testamencie. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że Wasza ostatnia wola zostanie spełniona. W testamencie można uwzględnić nie tylko rodzinę, ale również przyjaciół, czy organizację pozarządową.

Przed sporządzeniem testamentu warto zapoznać się z polskim prawem spadkowym. Ważnym wsparciem podczas tworzenia testamentu bez wątpienia będzie notariusz, pomoże on w spisaniu ostatniej woli i jednocześnie będzie gwarantem, że po śmierci nasza wola nie będzie podważana. Spisanie aktu notarialnego to koszt około 200 złotych.Co warto wiedzieć:

1. Pamiętaj, aby spisany dokument był sporządzony odręcznie, zawierał podpis i datę.
2. Tworząc testament może przekazać dowolną część majątku na rzecz Stowarzyszenia MANKO.
3. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: [email protected]