• 2 października 2023 16:40

Głos Seniora

Stowarzyszenie Manko

Bochnia to najstarsze miasto w Małopolsce, które otrzymało prawa miejskie w 1253 roku – na 4 lata przed samym Krakowem. Leży nad rzeką Rabą na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Za sprawą odkrycia w 1248 roku złóż soli kamiennej Bochnia stała się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Kopalnia Soli Bochnia jest najdłużej działającym nieprzerwanie zakładem wydobywczym w Europie. O roli, jaką odgrywała Bochnia świadczy fakt, że Żupy Krakowskie, do których należała również młodsza kopalnia w pobliskiej Wieliczce, za panowania króla Kazimierza Wielkiego generowały 1/3 przychodów królewskiego skarbca. Kopalnia Soli Bochnia wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W sąsiedztwie średniowiecznego Rynku wznosi się majestatyczna, piętnastowieczna Bazylika św. Mikołaja z cudownym obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Znajduje się w niej również Kaplica św. Kingi – patronki górników solnych, nawiązująca do stylu kościoła Mariackiego w Krakowie, zaprojektowana przez mistrza Jana Matejkę. Obok stoi drewniana dzwonnica z początku XVII wieku.

Bazylika św. Mikołaja

Warto odwiedzić Muzeum Motyli „Arthropoda”, posiadające największą w Polsce stałą ekspozycję liczącą ponad 5 tysięcy okazów z Afryki Środkowej, Australii i wielu wysp odległej Oceanii, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, Europy, Azji i regionu Orientalnego.

Muzeum Motyli Arthropoda

W sąsiedztwie znajduje się wspaniała budowla nowoczesnej tężni solankowej, zachęcająca do korzystania z leczniczego mikroklimatu solnego środowiska. To największy w regionie obiekt tego typu dostępny dla wszystkich nieodpłatnie.

Tężnia solankowa

Miłośników sztuki na pewno zainteresuje galeria malarstwa polskiego, zgromadzona w Muzeum im. Stanisława Fischera. Mieści się ono w dawnym gmachu klasztoru oo. dominikanów, będącym jednym z najcenniejszych zabytków architektonicznych Bochni. Wśród 19 tys. eksponatów, zgromadzonych w działach: archeologicznym, artystycznym, etnograficznym, historycznym i przyrodniczym, znajdują się liczne pamiątki związane z osobą Jana Pawła II.

Muzeum im. St. Fischera

Należy też wspomnieć o Zabytkowych Plantach Salinarnych, Placu Turka i Rodzinnym Parku Uzbornia, oferujących kilka kilometrów ścieżek spacerowych, place zabaw, boiska sportowe i inne atrakcje. W letnie niedzielne popołudnia na Plantach Salinarnych można usłyszeć górniczą orkiestrę, koncertującą w Altanie. Wchodzące wręcz w samo miasto wzgórza z kompleksami leśnymi oraz bliskie sąsiedztwo Puszczy Niepołomickiej uzupełniają niepowtarzalny urok tej zielonej aglomeracji.

Rynek

Bochnia jest partnerem programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2

Godziny przyjmowania: Poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00.

Kontakt: 14 614 91 53 lub 14 614 91 82.

Strona internetowa Miasta Bochnia: www.bochnia.eu

Informacje dla Seniorów na bocheńskiej stronie internetowej: http://bochnia.eu/mieszkaniec/dla-seniorow/

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Karcie Seniora: http://bochnia.eu/mieszkaniec/dla-seniorow/ogolnopolska-karta-seniora/

Skip to content