Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Zebranie Rybnickiej Rady Seniorów

W dniu 29.09 2016 r. w Urzędzie Miasta Rybnik odbyło się zebranie Rybnickiej Rady Seniorów. Tematem posiedzenia było: 1.Uruchomienie w  Rybniku Przychodni Geriatrycznej oraz Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu w Rybniku 2.Akcja bezpłatnych szczepień dla rybnickich seniorów przeciw grypie. 3.Wszechstronna strona internetowa dla rybnickich seniorów 4. Sprawy bieżące

W dniu 29.09 2016 r. w Urzędzie Miasta Rybnik odbyło się  zebranie Rybnickiej Rady Seniorów.


Tematem posiedzenia było:
1.Uruchomienie w  Rybniku Przychodni Geriatrycznej oraz Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu w Rybniku
2.Akcja bezpłatnych szczepień dla rybnickich seniorów przeciw grypie.
3.Wszechstronna strona internetowa dla rybnickich seniorów
4. Sprawy bieżące


Radnym sprawozdawcą  punktu 1 i 2 był senior RRS Maksymilian Tarabura.
Po dyskusji tych tematów uzgodniono , że przewodnicząca RRS Jolanta Groborz wystąpi z prośbą do Prezydenta Miasta o pomoc w załatwieniu problemu.
Punkt 3 zreferowała Pani Inspektor UM Monika Ludwiczak, która oznajmiła,że nieczynna przez 3 miesiące strona internetowa na rybnik.eu zakładka ...Rybnik przyjazny seniorom..już działa i zaprosiła do jej współredagowania.Materiały do tej strony można wysyłać na adres :
[email protected]
Przew. Jolanta Groborz złożyła Panu  Andrzejowi Oświecimskiemu gratulacje z okazji uzyskania przez niego Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika w Dziedzinie  Kultury za ochronę dziedzictwa kultury technicznej regionu oraz również kolejne gratulacje za  Tężnię Solankową , która zdobyła pierwsze miejsce w głosowaniu obywatelskim w roku 2016.
W sprawach bieżących Jolanta Groborz zaprosiła członków Rady do udziału w Senioraliach w Krakowie dnia 8 pażdziernika 2016 oraz przedstawiła udział Rady w szkoleniu w Nędzy dnia 17 pażdziernika 2016.
Jolanta Groborz omówiła bieżącą działalność RRS w tym  trwający wielki konkurs poetycki dla rybnickich seniorów.Uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się w TZR w grudniu na OPŁATKU dla rybnickich seniorów.
Na zakończenie członek RRS Gajda Zygmunt przedstawił informację ze szkolenia Śląskich Rad Seniorów w Szczawnicy Zdroju.Podkreślił,że Rybnicka Rada Seniorów pracuje w komfortowych warunkach w porównaniu z innymi radami.
Pani Jolanta Groborz na ręce Inspektor Moniki Ludwiczak złożyła podziękowanie  Władzom Miasta Rybnika za tak wszechstronną pomoc i opiekę.

Następne posiedzenie RRS odbędzie się 25 listopada 2016 w UM.

Zobacz również