Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Zainteresowanie Ogólnopolską Kartą Seniora w Rybniku nie słabnie

Nie słabnie , a wręcz nasila się zainteresowanie Ogólnopolską Kartą Seniora z dopiskiem Rybnik.

W każdy wtorek podczas dyżurów RRS ustawiają się kolejki chętnych do tej Karty.
Rybnicka Rada Seniorów podczas tych spotkań z Seniorami informuje rybnickich Seniorów o organizowanych imprezach.
Seniorzy zachęcani są do współpracy z Rybnicką Radą Seniorów i sami jako woluntariusze zgłaszają się do pomocy.
Już zgłosiło się 5 woluntariuszy.
Dzisiaj odbyło się Spotkanie z woluntariuszami na którym  proszono ich o pomoc w organizacji 2 Rybnickich Dni Seniora w czerwcu 2016.