Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Wrażenia po Mikołajkowym Dniu Zdrowia Seniora

Czy da się w przystępny sposób przekazać wiedzę na temat profilaktyki chorób serca? Okazuje się, że tak! Przekonali się o tym seniorzy oraz osoby zrzeszone w Kluby Pacjen-ta, którzy 6 grudnia wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora oraz Fundację Cardiovascular Center Foundation.

Aulę Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego zapełniło ponad 1000 osób. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z wybitnymi polskimi kardiologami, skorzystać z bez-płatnych konsultacji medycznych oraz wziąć udział w loterii i zawalczyć o atrakcyjne nagro-dy.

Podczas Mikołajkowego Dnia Zdrowia Seniora nie mogło zabraknąć promocji sportu i zdro-wego stylu życia. Jego rolę w zapobieganiu chorobom serca podkreślali eksperci-kardiolodzy: dr. hab. n. med. Dariusz Dudek, prof. dr. hab. n. med. Jacek Legutko, a także ambasador Głosu Seniora, Marek Pilch. Zwracał on uwagę na to, by aktywność fizyczną w starszym wieku rozpoczynać stopniowo. On sam, dzisiaj maratończyk, zaczął od jazdy na łyżwach, a dopiero po kilku miesiącach aktywności przeszedł do biegów, początkowo krót-kodystansowych. Uczestnicy spotkania mieli także szansę poznać Cezarego Zamanę, utytu-łowanego kolarza szosowego, który również namawiał ich do regularnej aktywności fizycznej.

Ważnym aspektem spotkania była również promocja działalności społecznej. Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora zdecydowało się nagrodzić wieloletnią aktywność pani Joanny Talar oraz pani Anny Boraczyńskiej - Ambasadorek Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Ogromny sukces spotkania zagwarantowały nie tylko ciekawe panele dyskusyjne, ale także cześć rozrywkowa. W tym Pokaz Mody 60+ oraz loteria mikołajkowa z atrakcyjnymi nagro-dami – m. in. zagranicznymi wycieczkami, pobytami w SPA czy profesjonalnymi inhalato-rami.

Patronami honorowymi wydarzenia byli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mi-nister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Kra-kowa, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Zobacz również