Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

V Kołobrzeskie SENIORALIA – Dni Seniora 15 -16 września 20

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu zaprasza do udziału w wydarzeniu.

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI:


Dzień pierwszy: 15 września 2017 (piątek) - Inauguracja Senioraliów – Dni Seniora

8:00-11:00 zakwaterowanie przyjezdnych gości w bursie Policealnej Szkoły Medycznej, ul. Grottgera 12
10:40 - przejście z wolontariuszami z bursy do Sali widowiskowej RCK
11:00 - przywitanie przybyłych gości i słowo wstępne sala widowiskowa RCK
 wystąpienia włodarzy miasta
 oficjalne otwarcie Senioraliów przez Prezydenta Miasta Janusza Gromka i wręczenie seniorom symbolicznego klucza do miasta
 wręczenie Pani Annie Mieczkowskiej tytułu Honorowego Członka UTW
 wręczenie „Retrowiankom” podziękowań za ich osiągniecia.
 debata przedstawicieli parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli Federacji UTW temat: „Przyszłość polityki senioralnej w Polsce”
 wykład przedstawiciela Uniwersytetu Szczecińskiego
 Wypowiedzi zaproszonych przedstawicieli UTW


13,:40 - poczęstunek kawowy w holu
15:00 - obiad w bursie na ul. Grottgera dla zakwaterowanych gości
16:00 - rejs statkiem
18:00 - kolacja dla przyjezdnych gości
19:00 - spotkanie integracyjne w kawiarni Bałtyk lub w Kamiennym Szańcu, zaproszeni goście i słuchacze UTW
22:00 - powrót uczestników do hotelu (we wszystkich przejściach między zajęciami uczestniczyć będą wolontariusze)

 

Dzień drugi: 16 września 2017 (sobota)


8:00- 8:30 - śniadanie zakwaterowanych gości
9:00- 10:30 - zakwaterowani goście zwiedzają miasto z przewodnikiem
10:30 - zbiórka przy RCK przywitanie przyjezdnych w tym dniu uczestników – poczęstunekkawowy
11:00 - formowanie i wymarsz korowodu który poprowadzi orkiestra „Morka” ulicami miasta i nadmorską promenadą, . w którym uczestniczyć będą i zaprezentują się przybyli z innych miast oraz miejscowi słuchacze UTW, a także członkowie innych kołobrzeskich ugrupowań senioralnych
12:30 - pokaz mody prezentowany przez słuchaczy UTW
12:50 - prezentacje artystyczne zgłoszone przez przybyłych i miejscowego UTW (chóry, soliści, monolog, poezja)
13:00 - poczęstunek – zupa grochowa dla przyjezdnych gości i uczestników korowodu
16:30 - pożegnanie przyjezdnych gości i zakończenie SENIORALIÓW

Zobacz również